Sociale verkiezingen 2020: de NAR bracht zijn advies uit

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

Eind oktober heeft de Nationale Arbeidsraad een advies uitgebracht over de voorbereiding van de sociale verkiezingen van 2020. De Raad heeft zich uitgesproken over een aantal kwesties waarvoor een aanpassing aan de wetgeving vereist zal zijn. Er is een voorontwerp van wet in voorbereiding.

Even ter herinnering: ondernemingen (in de zin van technische bedrijfseenheid) met gemiddeld ten minste 50 en ten minste 100 werknemers moeten sociale verkiezingen organiseren. Ondernemingen met minstens 50 werknemers verkiezen werknemersvertegenwoordigers voor een comité voor preventie en bescherming op het werk. Ondernemingen met ten minste 100 werknemers verkiezen werknemersvertegenwoordigers voor een comité voor preventie en bescherming op het werk en een ondernemingsraad.

Onder voorbehoud van wettelijke bevestiging zullen de belangrijkste nieuwigheden betrekking hebben op volgende punten:

  • de datum van de sociale verkiezingen: tussen 11 mei 2020 en 24 mei 2020;
  • de berekening van het aantal werknemers tewerkgesteld in de onderneming: over het vierde kwartaal van 2018 en de eerste drie kwartalen van 2019, dus van 1 oktober 2018 tot 30 september 2019;
  • de berekening van het aantal uitzendkrachten die ter beschikking werden gesteld van de (gebruikende) onderneming: over het tweede kwartaal van 2019, van 1 april 2019 tot 30 juni 2019.

Wordt dus vervolgd…

Bron: Advies nr. 2.103 van de Nationale Arbeidsraad “Sociale verkiezingen 2016 - Voorbereiding sociale verkiezingen 2020”, www.cnt-nar.be.