Sociale verkiezingen 2016: werking en bevoegdheden van de O.R. en het C.P.B.W.

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

Naar aanleiding van de afgelopen sociale verkiezingen van mei 2016 werden ondernemingsraden (O.R.) en comités voor preventie en bescherming op het werk (C.P.B.W.) geïnstalleerd of hernieuwd in tal van ondernemingen.
De werkingsregels van die overlegorganen bepalen of een onderscheid maken tussen de opdrachten van een O.R. en de bevoegdheden van een C.P.B.W. kan soms bepaalde moeilijkheden opleveren.

Raadpleeg:

  • onze overzichtstabel
  • en, betreffende het recht op bepaalde afwezigheden in het kader van de uitoefening van het mandaat van werknemersvertegenwoordiger in de O.R. en/of het C.P.B.W. (bv. om deel te nemen aan syndicale vorming), de sectorale documentatie die beschikbaar is op MyPartena.

Herhaling! Om geldig te kunnen werken, moet elke O.R. en elk C.P.B.W. over een (eigen) huishoudelijk reglement beschikken waarin hun werkingsregels zijn vastgelegd.

Belangrijkste bronnen: wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven (O.R.); collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 van 9 maart 1972 houdende ordening van de in de Nationale Arbeidsraad gesloten nationale akkoorden en collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de O.R. (Koninklijk Besluit van 12 september 1972); Koninklijk Besluit van 27 november 1973 houdende reglementering van de economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan de O.R.; wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (C.P.B.W.); Koninklijk Besluit van 3 mei 1999 betreffende de opdrachten en de werking van de C.P.B.W. 

Auteur: Catherine Mairy

03/06/2016