Sociale verkiezingen 2016: van dag X - 35 tot dag X

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

De sociale verkiezingen zullen plaatsvinden tijdens de periode van 9 mei tot 22 mei 2016.

Tijdens de (voor)verkiezingsprocedure moeten bepaalde formaliteiten vervuld worden.
De formaliteiten die vervuld moeten worden tussen dag X - 35 en dag X  kunnen als volgt worden samengevat.

Ter herinnering! De sociale verkiezingen zullen plaatsvinden met het oog op de verkiezing van de werknemersvertegenwoordigers:

 • in een comité voor preventie en bescherming op het werk (C.P.B.W.) in alle ondernemingen (in de zin van technische bedrijfseenheid) die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers in dienst hadden in de vier kwartalen van 2015;
 • in een ondernemingsraad (O.R.) in alle ondernemingen (in de zin van technische bedrijfseenheid) die gewoonlijk gemiddeld ten minste 100 werknemers in dienst hadden in de vier kwartalen van 2015.

(Voor)verkiezingsprocedure: kalender

Tijdens de verkiezingsprocedure zijn er twee sleuteldagen: dag X en dag Y.

De dagen X en Y bakenen de etappes af die gedurende de procedure doorlopen moeten worden. Die etappes zijn:

 • van dag X - 60 tot dag X: voorbereiding van de procedure (= voorverkiezingsprocedure);
 • dag X (tussen 9 en 22 februari 2016): aanplakking van het bericht dat de verkiezingsdatum aankondigt;
 • van dag X tot dag Y: de eigenlijke procedure (= verkiezingsprocedure);
 • dag Y (tussen 9 en 22 mei 2016): verkiezingen;
 • na dag Y: de mogelijkheid van beroep en de eerste vergadering van de O.R. en/of van het C.P.B.W.

De procedure duurt 150 dagen.

(Uiterlijk) op dag X - 35: beslissingen van de werkgever

Uiterlijk op dag X - 35 (tussen 5 en 18 januari 2016) en na raadplegingvan de O.R., het C.P.B.W. of, bij gebrek hieraan, de vakbondsafvaardiging (V.A.), deelt de werkgever het volgende mee:

 • aan de O.R. en het C.P.B.W. of, bij gebrek hieraan, aan de V.A. zijn beslissing betreffende het aantal technische bedrijfseenheden of juridische entiteiten waarvoor organen moeten worden opgericht, met hun beschrijving;
 • aan de O.R. en het C.P.B.W. of, bij gebrek hieraan, aan de V.A. zijn beslissing over de indeling van de juridische entiteit in technische bedrijfseenheden met hun beschrijving en grenzen of de samenvoeging van meerdere juridische entiteiten in technische bedrijfseenheden met hun beschrijving en grenzen;
 • aan de O.R. en het C.P.B.W. of, bij gebrek hieraan, aan de V.A. zijn beslissing betreffende de functies van het leidinggevend personeel en, bij wijze van aanduiding, de lijst van de personen die deze functies uitoefenen;
 • (desgevallend) aan de O.R. of, bij gebrek hieraan, aan de V.A. zijn beslissing betreffende de kaderfuncties en, bij wijze van aanduiding, de lijst van de personen die deze functies uitoefenen.

In alle gevallen, zelfs wanneer er geen O.R. of C.P.B.W. is, of bij gebrek daaraan, geen V.A., wordt deze informatie meegedeeld in een document dat in overeenstemming is met het model dat beschikbaar is op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Een afschrift van dit naar behoren ingevulde document wordt aangeplakt in de diverse secties en afdelingen van de onderneming. Deze aanplakking mag vervangen worden door het ter beschikking stellen van een elektronisch document, voor zover alle werknemers hiertoe tijdens hun normale werkuren toegang hebben.

Een afschrift van datzelfde document moet geüpload worden op de webapplicatie die precies daartoe is voorzien op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg of moet onmiddellijk verzonden worden naar de zetels van de interprofessionele werknemersorganisaties en (indien een O.R. moet worden opgericht) van de representatieve kaderledenorganisaties.

Op dag X - 28 (uiterlijk): beroep bij de arbeidsrechtbank

De werknemers en de betrokken representatieve werknemersorganisaties en (als een O.R. moet worden opgericht) de betrokken representatieve organisaties van kaderleden kunnen uiterlijk op dag X - 28 (tussen 12 en 25 januari 2016) bij de arbeidsrechtbank beroep instellen tegen de beslissingen van de werkgever of tegen de afwezigheid van een beslissing van de werkgever.

De arbeidsrechtbank doet een uitspraak binnen 23 dagen na de dag van ontvangst van het beroep.

Opgelet! De formaliteiten die vervuld moeten worden op dag X komen later aan bod.

Volg onze blog over de sociale verkiezingen.

Bron: Wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen.

Auteur: Catherine Mairy

11/12/2015