Sociale verkiezingen 2016: ook voor de ondernemingen uit de bouwsector

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

In alle ondernemingen die een minimumaantal werknemers in dienst hebben in 2015 zullen de volgende sociale verkiezingen plaatsvinden gedurende de periode van 9 tot 22 mei 2016.
De verplichting tot het organiseren van deze sociale verkiezingen in 2016 zal, voor de eerste keer, ook gelden voor de ondernemingen uit de bouwsector (paritair comité nr. 124).

Ter herinnering, de sociale verkiezingen zullen plaatsvinden met het oog op de verkiezing van de werknemersvertegenwoordigers:

  • in een comité voor preventie en bescherming op het werk (C.P.B.W.) in alle ondernemingen (in de zin van technische bedrijfseenheid) die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstellen in 2015;
  • in een ondernemingsraad (O.R.) in alle ondernemingen (in de zin van technische bedrijfseenheid) die gewoonlijk gemiddeld ten minste 100 werknemers tewerkstellen in 2015.

De Confederatie Bouw heeft ook voorgesteld dat het paritair comité van de bouw de volgende aanbevelingen zou doen:

  • "dezelfde verkiezingsdatum voor alle bouwbedrijven";
  • "de verspreiding van hetpersoneel rechtvaardigt het stemmen per brief";
  • "de ondernemingen kunnen nu al beginnen met de vakbondsafvaardiging te praten over het begrip technische bedrijfseenheid."

Opgelet! Op dit moment voert de vakbondsafvaardiging in de ondernemingen uit de bouwsector met name alle taken uit die onder de bevoegdheid vallen van een O.R. en een C.P.B.W. Na de sociale verkiezingen van mei 2016 zullen die taken toevertrouwd worden aan de pas geïnstalleerde O.R.('s)/C.P.B.W.('s) zonder dat de vakbondsafvaardiging wordt afgeschaft. De collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2004 betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen in de ondernemingen van de bouwsector zal in die zin worden aangepast.

Volg onze blog over de sociale verkiezingen.

Bron: www.confederatiebouw.be.

Auteur: Catherine Mairy

08/09/2015