Sociale verkiezingen 2016: geen kandidatenlijst in de ondernemingen uit de bouwsector

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

In alle ondernemingen die een minimumaantal werknemers in dienst hebben in 2015 zullen de volgende sociale verkiezingen plaatsvinden gedurende de periode van 9 tot 22 mei 2016.

De verplichting tot het organiseren van sociale verkiezingen in 2016 zal echter uiteindelijk toch niet gelden voor de ondernemingen uit de bouwsector (paritair comité nr. 124).

De Confederatie Bouw verduidelijkt immers het volgende op haar website: "Tegelijk hebben de arbeidersvakbonden een engagement ondertekend om geen kandidaturen in te dienen voor de komende sociale verkiezingen" in de ondernemingen uit de bouwsector.

Concreet moeten de betrokken ondernemingen de procedure opstarten en, vervolgens, (desgevallend) een stopzetting van de procedure vaststellen bij gebrek aan lijsten die werden ingediend in de onderneming.

De Confederatie Bouw merkt ook op dat "ondernemingen die voor hun arbeiders ressorteren onder meerdere paritaire comités en die andere sectoren wel lijsten indienen, de vakbonden van de bouw ook lijsten zullen indienen".

Bovendien is ook voorzien dat een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst wordt opgesteld over de werking van de vakbondsafvaardiging in de ondernemingen uit de bouwsector.

Volg onze blog over de sociale verkiezingen.

Bron: Confederatie Bouw/Actualiteit/Cao 2015-2016: sectoraal akkoord ondertekend, http://www.confederatiebouw.be.

 

Auteur: Catherine Mairy

09/12/2015