Sectoronderhandelingen 2021-2022: wat gebeurt er in uw paritair comité (update)

Auteur: Leen Lafourt (Legal Expert)
Datum:

De onderhandelingen in de verschillende sectoren zijn op kruissnelheid en sommige sectorale sociale partners sloten ondertussen zelfs al een (protocol)akkoord af. Benieuwd naar de stand van zaken in uw sector? In deze infoflash bezorgen wij u een handig overzicht.

Ter herinnering

Tweejaarlijks onderhandelt de Groep van Tien (= vertegenwoordigers van de werkgevers en werknemers) over de loons- en arbeidsvoorwaarden in de privésector. Deze onderhandelingen resulteren (meestal) in een interprofessioneel akkoord. Voor de periode 2021-2022 slaagden de sociale partners er jammer genoeg niet in om een interprofessioneel akkoord af te sluiten. De regering trok de loonnorm naar zich toe en de sociale partners goten de overige thema’s in een uitgebreid sociaal akkoord (zoals u reeds kon lezen in onze infoflash van 29 juli 2021).

De bepalingen van dit sociaal akkoord vormen nu het kader voor de onderhandelingen op sectorvlak. Deze sectorale onderhandelingen werden ondertussen in verschillende paritaire comités opgestart en resulteerden voor sommige sectoren al tot het afsluiten van een sectorakkoord.

Hieronder vindt u een overzicht van de stand van zaken in de verschillende sectoren.

Sectoren waar de onderhandelingen zijn opgestart

In verschillende paritaire comités werd er reeds een eisenbundel ingediend door de werknemersvertegenwoordiging. Dit impliceert dat in deze PC’s de sociale partners hun onderhandelingen hebben opgestart. Het betreft o.a.:

PC 100: aanvullend paritair comité voor de werklieden

PC 200: aanvullend PC voor de bedienden

PC 302 voor het hotelbedrijf

PC 105 voor de non-ferro metalen

PC 202 voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren

PC 306 voor het verzekeringswezen

PC 109 voor het kleding- en confectiebedrijf

PC 209 voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid

PC 307 voor de makelarij en verzekeringsagentschappen

PC 112 voor het garagebedrijf

PC 211 voor de petroleumnijverheid- en handel

PC 309 voor de beursvennootschappen

PC 113 voor het ceramiekbedrijf (m.u.v. het PC 113.04)

PC 215 voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

PC 310 voor de banken

PC 114 voor de steenbakkerijen

PC 219 voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing

PC 311 voor de grote kleinhandelszaken

PC 115.02 voor het glasbedrijf: vensterglasbedrijven

PC 220 voor de bedienden uit de voedingsnijverheid

PC 312 voor de warenhuizen

PC 115.03 voor het glasbedrijf: spiegelmakerij en kunstramen

PC 224 voor de bedienden van de non-ferro metalen

PC 317 voor de bewakings- en of toezichtsdiensten

PC 115.09: Glasbedrijf: aanvullend sector glas

PC 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek

PC 321 voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen

PC 117: Petroleumnijverheid en -handel

PC 227 voor de audiovisuele sector

PC 322.01 voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren

PC 119 voor de handel in voedingswaren

 

PC 326 voor het gas- en elektriciteitsbedrijf

PC 124 voor het bouwbedrijf

 

PC 332 voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector

PC 126 voor de stoffering en de houtbewerking

 

PC 336 voor de vrije beroepen

PC 140.02 voor de taxi’s

 

 

PC 142.01 voor de terugwinning van metalen

 

 

PC 149.01 voor de elektriciens: installatie en distributie

 

 

PC 149.03 voor de edele metalen

 

 

PC 149.04 voor de metaalhandel

 

 

 

Sectoren waar er reeds een (protocol)akkoord is

Onderstaande sectoren sloten reeds een (protocol)akkoord af. Van zodra wij over de definitieve tekst beschikken, zal er een uitgebreide analyse worden opgenomen in onze sectorale documentatie.

PC 104 voor de ijzernijverheid

PC 210 voor de ijzernijverheid

 

PC 110 voor de textielverzorging

PC 214 voor de bedienden van de textielnijverheid

 

PC 111.00 voor de metaal-, machine en elektrische bouw

 

 

PC 113.04 voor de pannenbakkerijen

 

 

PC 118 voor de voedingsnijverheid

 

 

PC 120 voor de textielnijverheid

 

 

PC 127 voor de handel in brandstoffen

 

 

PC 140.03: wegvervoer en logistiek voor rekening van derden

 

 

PC 140.05 voor de verhuizing

 

 

 

Algemene tendensen

Op basis van de neergelegde eisenbundel stellen we vast dat de werknemersvertegenwoordigers vooral inzetten op het invullen van de loonmarge van 0,4 % door een verhoging van de lonen, het toekennen van een coronapremie van 500 EUR, het verlengen van het recht op tijdskrediet eindeloopbaan en SWT en het creëren van een kader voor telewerk.

Deze eisen worden meestal ook bevestigd in de (protocol)akkoorden die we reeds konden inkijken.

Van zodra wij over meer informatie beschikken over de stand van zaken in uw sector, informeren wij u hierover via een (update van deze infoflash) of in onze sectorale documentatie.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.