Sectorale onderhandelingen 2017-2018: good to know

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Begin dit jaar sloot de Groep van 10 het Interprofessioneel Akkoord 2017-2018 af (IPA), dat vervolgens ook goedgekeurd werd door de regering. Eén van de bepalingen opgenomen in het IPA betreft de loonnorm, die vastlegt hoeveel de loonkost mag stijgen gedurende een periode van 2 jaar. Daarnaast behandelt het ook andere thema’s, zoals SWT en landingsbanen, maatregelen m.b.t. risicogroepen, …

De bepalingen van het IPA vormen het kader voor de onderhandelingen van de sectorale akkoorden.

Sectoronderhandelingen

Om de 2 jaar sluiten de sociale partners (werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers) van elk paritair comité een sectorakkoord af. De onderhandelingen van deze akkoorden zijn volop aan de gang en sommige paritaire comités gingen zelf al over tot het sluiten van hun akkoord.

Onderaan deze infoflash vindt u een tabel met de sectoren waarvoor reeds een uitgebreide analyse van het akkoord beschikbaar is in de sectorale documentatie beschikbaar op onze website.

Invulling van de loonmarge

Een sectorakkoord bevat verschillende maatregelen die werden genomen ter bevordering van de koopkracht van de werknemers van een bepaalde sector, maar kan ook beslissingen met betrekking tot andere materies bevatten, zoals o.a. tijdskrediet, SWT, mobiliteit, arbeidsorganisatie, opleiding, …

Aangezien er dit jaar opnieuw kan worden onderhandeld over de loonnorm, voorziet het merendeel van de akkoorden bepalingen hierover. Meestal betreft het hier een loonsverhoging vanaf een bepaalde datum, die door onderhandelingen op ondernemingsvlak eventueel kan worden omgezet naar een gelijkwaardig voordeel.

In dit kader is het mogelijk dat u wordt gecontacteerd door de vakbond.

Voorbeeld: In het PC 200 sloten de sociale partners op 15 juni 2017 hun sectorakkoord 2017-2018 af. Dit akkoord bepaalt onder andere dat vanaf 01.10.2017 de sectorale minimumloonschalen en de reële bruto maandlonen zullen stijgen met 1,1 %. Deze verhoging is niet van toepassing op de bedienden die in de periode 2017-2018 volgens bedrijfseigen modaliteiten effectieve loonsverhogingen en/of andere voordelen in koopkracht krijgen die gelijkwaardig zijn.

Deze omzetting is meestal geen verplichting. Indien u niet opteert voor een omzetting naar een gelijkwaardig voordeel, zal de suppletieve regeling van de CAO automatisch van toepassing zijn. In het voorbeeld hierboven zal dat dan aanleiding geven tot een stijging van de lonen met 1,1 % vanaf 01.10.2017.

Voor begeleiding en advies kan u steeds terecht bij Legal partners (legalpartners@partena.be of via 02/549.30.20).

Overzicht akkoorden

PC 104 voor de ijzernijverheid

PC 200: aanvullend voor de bedienden

PC 311 voor de grote kleinhandelszaken

PC 105 voor de non-ferro metalen

PC 201 voor de zelfstandige kleinhandel

PC 312 voor de warenhuizen

PC 111.01-02 voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, met uitzondering van die ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren

PC 202 voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren

PC 111.03 voor de metaal-, machine- en elektrische bouw: montage van metalen bruggen en gebinten

PC 202.01 voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven

PC 112 voor het garagebedrijf

PC 207 voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

PC 116 voor de scheikundige nijverheid

PC 209 voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid

PC 117 voor de petroleumnijverheid en –handel

PC 211 voor de bedienden ut de petroleumnijverheid en –handel

PC 124 voor het bouwbedrijf

PC 214 voor de bedienden van de textielnijverheid

PC 142.01 voor de terugwinning van metalen

PC 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek

PC 142.02 voor de terugwinning van lompen

PC 149.01 voor de elektriciens: installatie en distributie

PC 149.02 voor het koetswerk

PC 149.03 voor de edele metalen

PC 149.04 voor de metaalhandel

Deze lijst zal uiteraard uitgebreid worden van zodra wij over nieuw afgesloten akkoorden beschikken.

Bronnen: Interprofessioneel akkoord 2017-2018; Sectorakkoord 2017-2018 van 15 juni 2017 (PC 200).

Auteur: Leen Lafourt

10/08/2017