Sector van de bouwplaatsen: bijkomende fiscale lastenverlaging in het kader van overuren

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Sedert 1 april 2014 moeten personen die aanwezig zijn op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen verplicht worden geregistreerd. Deze verplichting geldt enkel voor zover het totale bedrag van de werken op die bouwplaatsen gelijk is aan of hoger ligt dan € 800.000 exclusief btw. Indien werknemers overuren presteren bij een werkgever die gebruik maakt van een elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, zal de vermindering van de fiscale lasten die hiermee gepaard gaat worden toegekend voor de eerste 180 overuren in plaats van de eerste 130 overuren. In deze infoflash worden de principes van de fiscale lastenverlaging nog even op een rijtje gezet.

Sedert 1 april 2014 moeten aanwezigheden op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen verplicht elektronisch geregistreerd worden. In onze infoflash van 24 maart 2014 geven we een toelichting bij deze nieuwe verplichting.

  • Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Bepaalde werkgevers genieten een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor sommige categorieën van werknemers die overuren presteren.

De niet te storten bedrijfsvoorheffing is een percentage van het brutobedrag van de bezoldigingen dat als berekeningsgrondslag diende voor de wettelijke overwerktoeslag:

Percentage van de wettelijke overwerktoeslag

Percentage van de vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing

20 %

32,19 %

50 % of 100 %

41,25 %

  • Belastingvermindering

De werknemer van zijn kant geniet een belastingvermindering bij het presteren van overuren. De werknemers moeten gedurende het belastbare tijdperk overuren hebben gepresteerd die recht geven op een wettelijke overwerktoeslag.

De belastingvermindering is gelijk aan een percentage van het brutobedrag van de bezoldigingen dat als berekeningsgrondslag diende voor de wettelijke overwerktoeslag:

Percentage van de wettelijke overwerktoeslag

Percentage van de belastingvermindering

20 %

66,81 %

50 % of 100 %

57,75 %

De belastingvermindering krijgt reeds een uitwerking op niveau van de berekening van de bedrijfsvoorheffing voor de maand waarin de overuren werden gepresteerd.

Meer gedetailleerde informatie omtrent de fiscale lastenverlaging is terug te vinden in onze infoflash van 10 januari 2014.

De vermindering van fiscale lasten voor het presteren van overuren wordt in principe enkel toegekend voor de eerste 130 uren die de werknemer gedurende het belastbaar tijdperk als overwerk heeft gepresteerd.

Deze grens werd vanaf 1 april 2014 opgetrokken tot 180 uren voor de sector van de werken in onroerende staat op voorwaarde dat de werknemers worden tewerkgesteld bij een werkgever die gebruik maakt van een elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

Bron: Programmawet (I) van 26 december 2013, B.S. 31 december 2013.

Auteur: Peggy Criel

25/04/2014