RSZ-vermindering oudere werknemers: sommige plafonds worden verhoogd

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Als gevolg van de regionalisering van de werkgelegenheidssteun heeft elk van de drie gewesten zijn eigen maatregel ingevoerd om de werkgeversbijdragen voor oudere werknemers te verminderen.

In het kader van deze maatregelen mag het driemaandelijks referentieloon van de oudere werknemer een bepaald bedrag niet overschrijden om recht te hebben op een vermindering van de werkgeversbijdragen voor zijn werkgever.

Dit plafond is verschillend voor elk van de gewesten, waarbij het bevoegde gewest wordt bepaald door de plaats van tewerkstelling van de werknemer.

Dit plafond wordt in het Waals Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gewijzigd vanaf 1 oktober 2018.

Gewest waarin de tewerkstellingsplaats ligt:

Plafond tot 30/09/2018

Plafond vanaf 01/10/2018

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

€ 10.500

€ 10.710

Waals Gewest uitgezonderd de Duitstalige Gemeenschap

€ 13.942,47

€ 14.221.32

Waals Gewest: Duitstalige Gemeenschap

€ 13.942,47

€ 13.942,47

Vlaams gewest

€ 13.400

€ 13.400 maar dit bedrag zal vanaf 01/01/2019 verhoogd worden (zie onze infoflash daarover)

Bron: tussentijdse instructies K3/2018 RSZ