RSZ: Verminderde bijdragen voor uw oudere werknemers

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

Als u oudere werknemers tewerkstelt, hebt u recht op een vermindering van werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid.

Zowel u als uw werknemer moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Naast een leeftijdsvoorwaarde (55, 57 of 58 jaar, afhankelijk van het bevoegde gewest) mag het referentiekwartaalloon niet hoger zijn dan een bepaald bedrag.

Dit bedrag wordt op 1 april 2020 geïndexeerd als u deze werknemer tewerkstelt in het Waalse Gewest (uitgezonderd de Duitstalige Gemeenschap) of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Sinds 1 april 2020 bedraagt dit referentiekwartaalloon:

  • 10.924,20 euro in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (voorheen 10.710 euro)
  • 14.505,75 euro in het Waalse Gewest (uitgezonderd de Duitstalige Gemeenschap) (voorheen 14.221,32 euro)

De bedragen blijven ongewijzigd als u deze werknemer tewerkstelt in het Vlaamse Gewest of de Duitstalige Gemeenschap.

Samenvattende tabel

 

Gewest waar de werknemer tewerkgesteld is

Vereiste minimumleeftijd op het einde van het kwartaal

Referentieloon voor het lopende kwartaal vanaf 1 april 2020

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

57 jaar

10.924,20 euro

Waals Gewest (uitgezonderd de Duitstalige Gemeenschap)

55 jaar

14.505,75 euro

Vlaams Gewest

58 jaar

13.945 euro /18.545 euro

Duitstalige Gemeenschap

55 jaar

13.942,47 euro

 

Bron: RSZ