RSZ: VAA huisvesting voor conciërges

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Sinds 1 januari 2017 volgt de RSZ de positie van de FOD Financiën voor het ramen van het voordeel dat wordt gevormd door de gratis terbeschikkingstelling van een huisvesting aan een conciërge.

Nu heeft de FOD Financiën haar regels voor de raming gewijzigd (zie infoflash van 31/12/2018): vanaf 1 januari 2019 wordt het voordeel dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van een woning, onafhankelijk van de persoon die de woning ter beschikking stelt, vastgesteld op 100/60 van het geïndexeerde kadastrale inkomen vermenigvuldigd met 2.

Net zoals vroeger wordt het voordeel verhoogd met 2/3 wanneer het een gemeubelde woning betreft.

De RSZ laat ons via haar Administratieve instructies van het 1e kwartaal 2019 weten dat zij deze nieuwe fiscale positie volgt. De ramingsregels voor dit voordeel zullen dus dezelfde blijven op sociaal en fiscaal vlak.

Bron: Voorpublicatie Administratieve instructies RSZ K1/2019.