RSZ: terugbetaling van kosten voor het gebruik door de werknemer van zijn eigen pc en/of internet

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

De RSZ publiceert op zijn website zijn nieuwe standpunt over de terugbetaling van kosten voor het gebruik door de werknemer van zijn eigen pc en/of internet in het kader van telewerk.

De werknemer die zijn eigen apparatuur gebruikt in het kader van telewerk heeft recht op een terugbetaling van kosten naar rata van zijn telewerkprestaties (of volgens een verdeelsleutel die schriftelijk werd overeengekomen tussen de werkgever en de werknemer) wat betreft de kosten voor de aansluiting, de installatie, het onderhoud en de werking van zijn informaticamateriaal.

De RSZ aanvaardt voortaan dat als de werknemer zijn eigen pc (met randapparatuur en software) en/of zijn eigen internetverbinding (en abonnement) wezenlijk en op regelmatige basis gebruikt voor professionele doeleinden, de werkgever de kosten daarvan vergoedt op basis van:

  • € 20/maand voor de pc;
  • € 20/maand voor het internet.

Voorwaarde is wel dat de werkgever niet ook nog op een andere manier tegemoetkomt in deze kosten (bv. door een deel van de aankoopprijs van de pc te betalen, ...).

Er zijn geen RSZ-bijdragen verschuldigd op dit forfaitair bedrag.

Voorbeelden van wezenlijk en regelmatig gebruik:

  • één dag per week;
  • meerdere keren per week een paar uur;
  • één week elke maand;

Dit standpunt van de RSZ benadert zo dat van de fiscale administratie.

Opmerkingen:

  • Als de werkgever aan zijn werknemer een hoger forfait wil toekennen, moet hij dat volledig kunnen verantwoorden.
    Als dat niet het geval is, zal alleen het gedeelte dat het forfaitair bedrag van € 20 overschrijdt onderworpen worden aan RSZ-bijdragen.
  • Als de werknemer zijn eigen pc en/of internetverbinding slechts occasioneel gebruikt (bv. ’s avonds om zijn mails te lezen), dan wordt niet voldaan aan de hierboven beschreven voorwaarde over het wezenlijk en regelmatig gebruik. Het forfait van € 20 kan dan dus niet gelden. Als de werkgever aan de werknemer een bedrag wenst toe te kennen als vergoeding, dan moet hij de hoogte van de vergoeding kunnen verantwoorden zodat er geen RSZ-bijdragen op verschuldigd zijn.

Bron: Tussentijdse instructies van de RSZ 3e kwartaal 2014 – www.socialsecurity.be.

Auteur: Anne Ghysels

20/11/2014