RSZ: Structurele vermindering vanaf 1 juli 2017

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

De werkgevers van de openbare sector en de privésector genieten een structurele vermindering van hun patronale socialezekerheidsbijdragen voor werknemers die onderworpen zijn aan het geheel van socialezekerheidssectoren, voor zover zij aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Vanaf 1 juli 2017 worden de bedragen van deze driemaandelijkse vermindering gewijzigd.

De nieuwe bedragen zijn de volgende:

structurele vermindering van de sociale lasten

(arbeiders & bedienden)

brutobedragen in € per kwartaal (*)

categorie 1

438,00 + 0,1369 x (7.178,76 – S) + 0,0600 x (W – 13.942,47)

categorie 2

24,00 + 0,2557 x (7.397,24 – S) + 0,0600 x (W – 12.989,19)

categorie 3

Valide werknemers

438,00 + 0,1369 x (7.803,00 – S) + 0,0600 x (W – 12.989,19)

Mindervalide werknemers

420,00 + 0,1785 x (8.515,67 – S) + 0,0600 x (W – 12.989,19)

Bron: RSZ

Auteur: Anne Ghysels

29/06/2017