RSZ: Structurele vermindering vanaf 1 januari 2018

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

De werkgevers van de openbare sector en de privésector genieten een structurele vermindering van hun patronale socialezekerheidsbijdragen voor werknemers die onderworpen zijn aan het geheel van socialezekerheidssectoren, voor zover zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Vanaf 1 januari 2018 worden de bedragen van deze driemaandelijkse vermindering gewijzigd.

De nieuwe bedragen zijn de volgende:

structurele vermindering van de sociale lasten

(arbeider & bediende)

brutobedragen in € per kwartaal

categorie 1

0,1280 x (8.850 – S)

categorie 2

49,00 + 0,2557 x (7.400,00 – S) + 0,0600 x (W – 12.990,00)

categorie 3

Valide werknemers

0,1280 x (9.450,00 – S)

Mindervalide werknemers

260,00 + 0,1785 x (8.850,00 – S)

De bedragen van categorie 2 worden meegedeeld onder voorbehoud van publicatie van het koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad.

Bron: RSZ