RSZ: structurele vermindering vanaf 1 april 2020

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

De werkgevers van de openbare sector en de privésector genieten een structurele vermindering van hun patronale socialezekerheidsbijdragen voor werknemers die onderworpen zijn aan het geheel van socialezekerheidssectoren, voor zover zij aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Vanaf 1 april 2020 worden de bedragen van deze driemaandelijkse vermindering gewijzigd.

De nieuwe bedragen zijn de volgende:

structurele vermindering van de sociale lasten

(arbeider & bediende)

brutobedragen in € per kwartaal

categorie 1

0,1400 x (9.215,70 – S)

categorie 2

49,00 + 0,2557 x (7.741,80 – S) + 0,0600 x (W – 13.514,80)

categorie 3

Valide werknemers

0,1400 x (9.832,80 – S)

 

Mindervalide werknemers

375,00+0,1785 x (9.215,70 - S)

 

Bron: RSZ