RSZ: nieuwe bedragen vergoedingen

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Bepaalde sociale bedragen werden vanaf 1 januari 2019 opgetrokken:

  • De terugbetaling van bureaukosten voor de werknemers die een deel van hun werk thuis doen;
  • De terugbetaling van kosten voor de aankoop en het onderhoud van werkkledij. Het gaat alleen om werkkledij in de strikte zin van het woord of andere door de werkgever opgelegde kledij die niet als gewone stads- of vrijetijdskledij kan worden gedragen (uniform,…);
  • Het bedrag van de kilometervergoeding die aan de werknemer wordt toegekend voor de woon-werkverplaatsingen per fiets (al dan niet elektrisch aangedreven) of speed pedelec;
  • De jaarlijkse en maandelijkse maximumbedragen uit bijkomende activiteiten.
    Het maximumbedrag aan inkomsten uit verenigingswerk en diensten aan burgers mag niet meer bedragen dan € 520,83/maand om vrijgesteld te worden van de RSZ-bijdragen. Dit maandelijkse bedrag wordt vanaf 1 januari 2019 verdubbeld voor de actieve verenigingswerkers wanneer het gaat om een:
    • animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt;
    • sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden.

Type vergoeding

Tot en met 31 december 2018

Vanaf 1 januari 2019

Bureaukosten

€ 124,45/maand

€ 126,94/maand

Aankoop werkkledij

€ 1,67/dag

€ 1,74/dag

Onderhoud werkkledij

€ 1,67/dag

€ 1,74/dag

Fietsvergoeding

€ 0,23/km

€ 0,24/km

Bijkomende activiteiten

€ 6.130/kalenderjaar en € 510,83/maand 

€ 6.250/kalenderjaar en € 520,83/maand of € 1041,66/maand voor bepaalde verenigingswerkers

Bron: Voorpublicatie administratieve instructies RSZ K1/2019.