RSZ: het bedrag van de bureauvergoeding wordt opgetrokken

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

Werknemers die een deel van hun werk thuis verrichten kunnen van hun werkgever een onkostenvergoeding krijgen die hun kosten m.b.t. verwarming, elektriciteit, klein bureaumateriaal,... dekt. Dit is de bureauvergoeding.

Principe

De bureauvergoeding kan worden toegekend aan de werknemers die een deel van hun werk structureel en op regelmatige basis thuis verrichten. Zij moeten bijgevolg in hun woning een ruimte inrichten waar zij dat werk kunnen doen.

Voor de werknemers die bij hun werkgever een werkplaats hebben, wordt dit forfait door de RSZ alleen aanvaard als uit hun functie duidelijk blijkt dat zij op regelmatige basis thuis werken.

Voor de werknemers die vallen onder de wetgeving op de arbeidsduur wordt dit forfait niet aanvaard door de RSZ wanneer het gaat om een werknemer die de voor hem geldende maximale wettelijke arbeidsduur bijna uitsluitend verricht op een door de werkgever ingerichte werkplek.

Indien de voorwaarden worden nageleefd, wordt dit forfait toegestaan als terugbetaling van kosten en zullen er geen RSZ-bijdragen moeten worden op betaald.

Opmerking: wegens de Covid19-crisis aanvaardt de RSZ tijdelijk dat deze bureauvergoeding zonder socialezekerheidsbijdragen wordt toegekend aan alle werknemers die thuis werken, zelfs aan werknemers die niet thuis werkten voor de Covid-19-maatregelen en voor wie de werkgever formeel geen telewerkovereenkomst heeft gesloten.

Bedrag

Het forfaitair bedrag dat door de RSZ wordt aanvaard als terugbetaling van kosten en waarop geen RSZ-bijdragen moeten worden betaald, wordt vanaf 1 april 2020 opgetrokken van 126,94 € naar 129,48 €/maand.

Bron: Administratieve tussentijdse instructies voor de werkgevers - RSZ – 08.04.2020

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.