RSZ: geen persoonlijke bijdragen meer voor gepensioneerden in de zorgsector

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 26/08/2022 - 08:20
Laatste update: 26/08/2022 - 08:23

De regering voert verschillende maatregelen in om het tekort aan personeel in de zorgsector aan te pakken.

Een daarvan biedt gepensioneerden die in de zorgsector werken de mogelijkheid om voor hun prestaties in deze sector tussen 1 juli en 31 december 2022 een vrijstelling van hun persoonlijke RSZ-bijdragen te bekomen.

Deze maatregel werd tot op heden nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad in de vorm van een wettekst. Wijzigingen zijn dus nog steeds mogelijk.

Wie kan deze maatregel genieten?

Gepensioneerden die actief zijn in de zorgsector kunnen deze maatregel genieten.

Onder ‘gepensioneerde’ wordt verstaan:

  • de effectieve begunstigde van een rust- of overlevingspensioen vanaf 1 juli 2022
  • of de effectieve begunstigde van een rust- of overlevingspensioen die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt vóór de 1e dag van de betrokken maand: de persoon die na 1 juli 2022 met pensioen gaat, geniet deze maatregel vanaf de maand volgend op de maand waarin hij de leeftijd van 65 jaar bereikt.

Onder "zorgsector" wordt verstaan:

  • PC 318 (diensten voor gezins- en bejaardenhulp - werkgeverscategorie 211 en 611);
  • PC 319 (opvoedings- en huisvestingsinrichtingen - werkgeverscategorie 062, 162, 462 en 962);
  • PC 330 (gezondheidsinrichtingen en diensten - werkgeverscategorie 025 , 125, 311, 330, 422, 430, 511, 512, 522, 711, 722, 735, 812, 822, 830 en 911) ;
  • PC 331 (Vlaamse welzijns- en gezondheidssector - werkgeverscategorie 122 en 322);
  • PC 332 (Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector - werkgeverscategorie 022 en 222);
  • de private en openbare instellingen of diensten die belast zijn met de exploitatie van centra voor vaccinatie tegen het coronavirus en dit voor alle activiteiten die verband houden met de exploitatie van een vaccinatiecentrum;
  • de private en openbare instellingen en diensten die belast zijn met contactopsporing in het kader van de strijd tegen het coronavirus;
  • sommige openbare zorginstellingen voor hun activiteiten met een NACE-code die op de website van de RSZ wordt vermeld.

Wat is het voordeel van deze maatregel?

Het voordeel bestaat uit een vrijstelling van de persoonlijke RSZ-bijdragen van de gepensioneerde werknemer.

Het bedrag van deze vrijstelling is het saldo van de persoonlijke bijdragen (13,07%) na toepassing van de werkbonus. Dit zou betekenen dat de gepensioneerde werknemer in de zorgsector geen persoonlijke bijdragen meer zou hoeven te betalen.

En op fiscaal vlak ?

Tot op heden zijn de fiscale bepalingen nog niet gekend. Zodra deze bekend worden gemaakt, zal hierover een infoflash worden gepubliceerd.

 

Bron: www.social.security.be

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.