RSZ - DGV '1e aanwervingen' 12 maanden ≠ 4 kwartalen

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

De werkgevers kunnen onder bepaalde voorwaarden een vermindering genieten van RSZ-werkgeversbijdragen voor de aanwerving van hun eerste 6 werknemers. Het betreft de doelgroepvermindering ‘1e aanwervingen’. Er moeten specifieke voorwaarden nageleefd worden indien de werkgever eenzelfde technische bedrijfseenheid (TBE) vormt met andere werkgevers. De RSZ heeft een kleine wijziging doorgevoerd aan een van deze voorwaarden.

Indien meerdere werkgevers eenzelfde TBE vormen, dan kan de nieuw aangeworven werknemer geen werknemer vervangen die in de loop van de 12 maanden (van dag op dag) voorafgaand aan de aanwerving in eenzelfde TBE tewerkgesteld werd.

Tot hiertoe paste de RSZ de termijn van 4 kwartalen voorafgaand aan de aanwerving toe om te beoordelen of er sprake was van een vervanging binnen eenzelfde TBE. In de administratieve instructies voor de werkgevers (www.socialsecurity.be) van het 4e kwartaal 2017 werd de periode van 4 kwartalen vervangen door de periode van 12 maanden (van dag op dag) voorafgaand aan de aanwerving.

Opmerking: om te bepalen of er sprake is van vervanging binnen dezelfde TBE, moet men als volgt te werk gaan:

  • Het maximale aantal werknemers bepalen dat in de loop van de 12 maanden (tot op de dag) (en niet langer 4 kwartalen) die aan de aanwerving voorafgaan, tegelijkertijd in de TBE was tewerkgesteld (= A);
  • Vervolgens het totale aantal werknemers nemen dat door de nieuwe werkgever op de 1e dag wordt aangeworven, verhoogd met het aantal werknemers dat eventueel nog is tewerkgesteld door andere werkgevers in dezelfde TBE (= B).

Als B hoger is dan A en het verschil minstens één eenheid bedraagt, kan het recht op de vermindering worden geopend.

Voorbeeld:

Werkgever X werft zijn 1e werknemer aan op 16 januari 2018.

Voorheen was de periode die in beschouwing moest worden genomen 4 kwartalen voorafgaand aan de aanwerving, hetzij van 1 januari tot 31 december 2017.

Nu is dit de periode van 16 januari 2017 tot 15 januari 2018.

Bron: Administratieve instructies voor de werkgevers K4/2017 www.socialsecurity.be