RSZ: bedrag van geschenken wordt verhoogd

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

U kunt uw werknemers bij bepaalde gelegenheden een geschenk aanbieden (in natura, geld of in de vorm van geschenkcheques). Onder bepaalde voorwaarden kunnen die geschenken vrijgesteld zijn van RSZ-bijdragen. Eén van die voorwaarden is het bedrag ervan. Een ontwerp van Koninklijk Besluit verhoogt deze bedragen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017.

 

Type geschenk

Bedrag toegestaan door de RSZ

tot 31.12.2016

vanaf 01.01.2017

Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar

Maximaal € 35/jaar + maximaal € 35 per kind ten laste

Maximaal € 40/jaar + maximaal € 40 per kind ten laste

Eervolle onderscheiding

Maximaal € 105/jaar

Maximaal € 120/jaar

Pensionering

€ 35/dienstjaar bij de werkgever

€ 40/dienstjaar bij de werkgever

Minimumbedrag: € 105

Minimumbedrag: € 120

Maximumbedrag: € 875

Maximumbedrag: € 1000

Huwelijk of verklaring van wettelijke samenwoning

€ 200

€ 245

Deze bedragen worden u meegedeeld onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Ze zijn bovendien nog niet aangepast op het vlak van de fiscale wetgeving.

De NAR (Nationale Arbeidsraad) heeft in zijn advies gevraagd om het maximumbedrag dat is vrijgesteld van RSZ-bijdragen en dat u aan uw werknemers mag toekennen voor hun aansluiting bij een vakbondsorganisatie, te verhogen van € 135/jaar naar € 145/jaar.

Bron: ontwerp van Koninklijk Besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, 14° van het Koninklijk Besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; advies nr. 2077 van de NAR.