Rogierplein erkend als toeristisch centrum

Auteur: Brigitte Dendooven
Datum:

Het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Sint-Joost-ten-Node dat overeenkomt met het Charles Rogierplein wordt erkend als toeristisch centrum.

Enkel dit gedeelte van de gemeente voldoet volgens het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de voorwaarden om erkend te worden als toeristisch centrum.

Deze voorwaarden zijn de volgende:

  • het toeristisch onthaal moet georganiseerd worden door een instelling die erkend is inzake toerisme, of door de bevoegde overheden, in dit geval door de vzw “Visitbrussels”;
  • het toerisme moet van essentieel belang zijn voor de economie van de gemeente of het gedeelte van de gemeente;
  • er moet een toevloed zijn van toeristen die er verblijven of er voorbij komen wegens het bestaan van toeristische attracties.

Deze erkenning treedt in werking op 3 februari 2017, meer bepaald 10 dagen na de publicatie van het ministerieel besluit in het Belgisch Staatsblad.

Hierdoor mogen de kleinhandelszaken en kapperssalons gelegen in de zone erkend als toeristisch centrum afwijken van de wettelijke sluitingsuren opgelegd door de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening.

Bron: Ministerieel besluit van 22 december 2016 tot erkenning van een gedeelte van de gemeente Sint-Joost-ten-Node als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, B.S. 24 januari 2016.

Auteur: Brigitte Dendooven

27/01/2017