Resultaten enquête: werkgevers vragen snelle beslissing van regering over eenmaking statuut arbeiders - bedienden

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Zoals we onlangs aanhaalden (zie onze Infoflash van 7 maart 2013) legt het Grondwettelijk Hof aan de wetgever op om het verschil in behandeling tussen arbeiders en bedienden inzake opzeggingstermijnen en de carenzdag weg te werken tegen uiterlijk 8 juli 2013.

Die onafwendbare wijziging van onze regelgeving en de onzekerheid over de impact van deze wettelijke omwenteling baren de werkgevers zorgen. Ze willen daarom dat de regering snel een beslissing neemt. Veel werkgevers zijn namelijk van mening dat de onderhandelingen tussen de sociale partners niet tot een oplossing zullen leiden. Dat blijkt met name uit de resultaten van de enquête van Partena, in samenwerking met Itinera, waaraan een groot aantal werkgevers heeft deelgenomen.

Hoever staan we concreet?

Het ziet ernaar uit dat de inschatting van heel wat werkgevers blijkt te kloppen. We berichtten al dat begin maart belangrijke besprekingen van start gingen tussen de vakbonds- en werkgeversorganisaties over de eenmaking van het statuut van arbeiders en bedienden (zie onze Infoflash van 7 maart 2013). Die onderhandelingen liepen af op 21 maart jl. na drie vergaderingen waarin de verschilpunten tussen het statuut van arbeiders en bedienden aan bod kwamen. Het ging daarbij niet alleen om de opzeggingstermijnen en de carenzdag, maar ook om de jaarlijkse vakantie. Aangezien het een complex dossier betreft, worden de resultaten van de onderhandelingen zorgvuldig geheim gehouden. Maar het ziet ernaar uit dat de meningsverschillen tussen vakbonden en werkgevers groot zijn. De regering neemt nu dus zelf het heft in handen.

Uiteraard houdt Partena HR u op de hoogte van de vooruitgang in dit dossier en krijgt u van ons tijdig de aangewezen oplossingen aangereikt.

Bekijk in afwachting al de resultaten van onze enquête in samenwerking met Itinera. Ze geven de mening en visie van 1024 werkgevers over dit gevoelige onderwerp!

Auteur: Catherine Legardien

27/03/2013