Register buitenlandse werknemers opnieuw verplicht

Auteur: Jonas Verplanken (Legal Expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 31/08/2021 - 11:38
Laatste update: 16/03/2023 - 16:15

In onze vorige infoflash meldden wij u dat het register voor de buitenlandse werknemers niet meer verplicht was. Ten gevolge van een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de deelstaten gelden er echter opnieuw verplichtingen voor de werkgever.

Waarom is dit opnieuw verplicht?

De registratieverplichting van buitenlandse arbeidskrachten werd afgeschaft per ministerieel besluit op 30 juli 2021. Echter, een samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 voert deze verplichtingen nu opnieuw in.

Welke verplichtingen?

Het samenwerkingsakkoord omvat 3 verplichtingen:

 1. Het bijhouden van een register met persoonsgegevens
 2. De verplichte controle van het PLF door de werkgever
 3. De verplichte negatieve test

Het verplicht register

Als een werkgever of gebruiker tijdelijk een beroep doet op een in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige voor het uitvoeren van werkzaamheden in België, is hij verplicht om, vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de veertiende dag na het einde ervan, een register bij te houden met volgende persoonsgegevens:

 1. de volgende identificatiegegevens van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige:
  1. de naam en voornamen;
  2. de geboortedatum;
  3. het INSZ-nummer;
 2. de verblijfplaats van de werknemer of zelfstandige gedurende zijn werkzaamheden in België;
 3. het telefoonnummer waarop de werknemer of zelfstandige kan worden gecontacteerd;
 4. in voorkomend geval, de aanduiding van de personen waarmee de werknemer of zelfstandige tijdens zijn werkzaamheden in België samenwerkt.

Deze verplichting geldt niet voor grensarbeiders, noch voor verblijven in België van minder dan 48u. Er geldt ook geen verplichting bij werkzaamheden voor strikt persoonlijke doeleinden.

De controle van het PLF

Indien de werknemer of de zelfstandige die in het buitenland woont het Passenger Locator Form (PLF) moet invullen als hij of zij België binnenkomt, moet de werkgever nagaan of dat formulier is ingevuld. Dit moet gebeuren vóór de aanvang van de werken.

De verplichte negatieve test

Indien de buitenlandse tijdelijke werknemer of zelfstandige een negatief testresultaat moet hebben voordat hij België binnenkomt, moet hij het bewijs van dit negatief testresultaat bij zich houden tot en met de 14e dag na aankomst in België.

Controle van het testresultaat is mogelijk door de preventieadviseurs-arbeidsartsen en de sociaal inspecteurs belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen opgelegd in het kader van de dringende coronamaatregelen.

Bron:

- https://www.partena-professional.be/nl/knowledge-center/infoflashes/gewijzigde-verplichtingen-buitenlandse-werknemers

- https://www.partena-professional.be/nl/knowledge-center/infoflashes/nieuwe-verplichtingen-buitenlandse-werknemers

- Samenwerkingsakkoord 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België, BS 23 juli 2021.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.