Regeringsakkoord: verlenging van de economische maatregelen en steun voor de horeca en evenementensector

Auteur: Legal Knowledge (.)
Datum:

Op 10 december 2021 heeft de regering verschillende economische steunmaatregelen goedgekeurd.

De maatregelen, die heel het eerste kwartaal van 2022 van kracht zullen zijn, betreffen voornamelijk:

  • de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor alle sectoren;
  • de tijdelijke werkloosheid omwille van quarantaine van een kind;
  • de mogelijkheid van uitstel van betaling van de bedrijfsvoorheffing, enz. zonder nalatigheidsinteresten;
  • de mogelijkheid van individueel uitstel van de betaling van sociale bijdragen aan de RSZ;
  • de verlenging van het klein verlet voor vaccinatie.

Bovenop deze maatregelen heeft het Kernkabinet ook zijn goedkeuring gehecht aan een verlaging van de RSZ-bijdragen in het vierde kwartaal van 2021 voor heel de evenementensector, die rechtstreeks wordt getroffen door de sluitingen als gevolg van de circulatie van het virus. Deze vermindering betreft evenementen, cultuur, discotheken, danscafés en binnenspeeltuinen.

De regering zal de horecasector ondersteunen bij de uitbetaling van de eindejaarspremies.

Opgelet! Deze maatregelen moeten nog in wetgevende of reglementaire teksten gegoten worden. Zodra we hierover meer details hebben, verneemt u dat van ons.

Bron: www.premier.be.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.