Regeringsakkoord over de begroting, tot verbetering van bepaalde maatregelen voor de zelfstandigen

Auteur: Valérie Mawet (Legal Expert)
Datum:

De federale regering is tot een akkoord gekomen over de begroting en heeft een reeks maatregelen getroffen om onze economie nieuw leven in te blazen en de overheidsfinanciën te saneren.

Deze begroting staat onder andere voor een aanzienlijke verbetering van het sociaal statuut van de zelfstandigen.

Dit zijn de maatregelen:

  • Hervorming van het klassieke overbruggingsrecht, met als doel de toegangsvoorwaarden te verbeteren en een cumul toe te staan, met behoud van een deeltijdse activiteit. Deze cumul moet het voor zelfstandigen die zich in een moeilijke economische situatie bevinden, eenvoudiger maken om opnieuw op te starten.
  • Afschaffing van de verminderingsdrempels voor de voorlopige sociale bijdragen, zodat een correctere schatting kan gemaakt worden van het bedrag dat moet terugbetaald worden in functie van het inkomen. Zelfstandigen zullen zelf vrij zijn om hun voorlopige sociale bijdragen aan te passen in functie van hun inkomsten.
  • De afstemming van het bedrag van de moederschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen op het geplafonneerde loon van de werknemers. Bijgevolg zal de uitkering verhogen van 514,64 naar 737 euro per week (ingeval van voltijdse moederschapsrust).

Wij zullen u zeker op de hoogte houden, wanneer wij meer informatie ontvangen over de verschillende maatregelen.

 

Bron: https://clarinval.belgium.be/nl/begroting-2022-david-clarinval-onderstreept-vooruitgang-zelfstandigen-kmos

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.