PsC 145.04 – Ecocheques omzetten? Tijd voor actie!

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Als werkgever van het PsC 145.04 (tuinbouwbedrijf: inplanten en onderhouden van parken en tuinen), moet u aan uw werknemers ieder jaar in december (samen met de getrouwheidspremie) ecocheques toekennen.

Beloont u uw werknemers echter liever met een ander voordeel? In het PC 145.04 is dit mogelijk!

Ecocheques in het PC 145.04

De voltijdse werknemers met een volledige referteperiode ontvangen ecocheques ter waarde van 250 EUR.

Dit bedrag wordt geproratiseerd voor de deeltijdse werknemers of werknemers met een onvolledige referteperiode (voorzover zij minstens 30 gepresteerde of gelijkgestelde dagen kunnen aantonen tijdens de referteperiode).

In dit PsC gebeurt de berekening, bestelling en coördinatie door het sociaal fonds.

Voor meer details verwijzen wij naar ons sectordocument PC 145.04 – ecocheques.

Omzetting in een ander voordeel

Dit paritair comité voorziet de mogelijkheid om ecocheques om te zetten in een ander voordeel door middel van een collectieve arbeidsovereenkomst.

De ondernemingen die van deze mogelijkheid gebruik wensen te maken, moeten het sociaal fonds hiervan in kennis stellen voor 15 oktober.

Welke voordelen?

Verschillende alternatieven aan de ecocheques zijn in principe mogelijk, o.a.:

  • de invoering of verbetering van een bestaande polis collectieve hospitalisatieverzekering;
  • de invoering of verbetering van een bestaand aanvullend pensioenplan op ondernemingsvlak;
  • de invoering van maaltijdcheques of de verhoging van de nominale waarde ervan, bv. met 1 EUR/maaltijdcheque.

Hoe?

Bedrijfsonderhandelingen kunnen uitsluitend betrekking hebben op de omzetting van de ecocheques.

De kost is de tegenwaarde van 250 EUR.

Wanneer er in de onderneming geen collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten en neergelegd voor 15 oktober, blijven de sectorale bepalingen met betrekking tot de ecocheques van toepassing. Dit impliceert dus dat u in december 2017 toch ecocheques moet toekennen aan uw werknemers.

Indien u wenst over te gaan tot omzetting van de ecocheques, kan u contact opnemen met uw Payroll Consultant.

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017: ecocheques in de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat in het inplanten en onderhouden van parken en tuinen (registratienummer 140.658), van kracht van 01.07.2017 voor onbepaalde duur.

Auteur: Leen Lafourt

10/08/2017