Programmawet bevestigt invoering fiscale nieuwigheden

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Door de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de Programmawet van 10 augustus 2015 zijn een aantal nieuwe fiscale maatregelen definitief ingevoerd. We geven u graag nog even een overzicht van deze nieuwigheden.

Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen

Om jonge ondernemers te ondersteunen, heeft de regering een nieuwe vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing ingevoerd. Deze vrijstelling is van toepassing op de bezoldigingen die worden betaald of toegekend vanaf 1 augustus 2015. Meer informatie over deze nieuwe fiscale gunstmaatregel vindt u in onze infoflash van 24 juni.

Verhoogde fiscale werkbonus

Werknemers met een laag loon genieten een vermindering van hun persoonlijke socialezekerheidsbijdragen (‘sociale’ werkbonus). Aan werknemers en bedrijfsleiders die de ‘sociale’ werkbonus genieten, wordt ook een vermindering van de bedrijfsvoorheffing toegekend (‘fiscale’ werkbonus). Ter versterking van de nettokoopkracht van werknemers met een laag loon heeft de regering beide werkbonussen op 1 augustus 2015 opgetrokken.

Meer informatie over de stijging van de fiscale werkbonus vindt u in onze infoflash van 18 augustus.

Verlenging van het stelsel van eenmalige innovatiepremies

Om steun te bieden aan het innovatievermogen van ondernemingen die zich bezig houden met onderzoek en ontwikkeling werd een bijzondere regeling voor eenmalige innovatiepremies ingevoerd. De maatregel, die nog steeds voor bepaalde tijd geldt, wordt verlengd voor de periode 2015-2016. Onze infoflash van 16 juli biedt bijkomende informatie omtrent het stelsel. Ter volledigheid, de regeling voor de eenmalige innovatiepremies is enkel van toepassing op de werknemers en werkgevers die onderworpen zijn aan de cao-wet (werkgevers uit de privésector).

Bron: Programmawet van 10 augustus 2015, BS 18 augustus 2015.

Auteur: Peggy Criel

21/08/2015