Professionele reizen: wat zijn de regels?

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

Sinds 27 januari 2021 zijn alleen zogenaamde "essentiële" reizen naar het buitenland en naar België toegestaan. Daartoe behoren de reizen om professionele redenen, die echter alleen kunnen worden gemaakt indien aan een reeks formaliteiten is voldaan.

Welke reizen zijn toegestaan?

Het principe is als volgt: niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden voor personen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben. Niet-essentiële reizen naar België zijn verboden voor personen die hun hoofdverblijfplaats in het buitenland hebben.

Worden met name als essentiële (en dus toegestane) reizen beschouwd, de reizen om louter professionele redenen, met inbegrip van de reizen van beroepssporters met een topsportstatuut, professionelen uit de cultuursector, en journalisten, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit.

Formaliteiten

Hoewel deze reizen zijn toegestaan, moeten zij niettemin aan verschillende formaliteiten voldoen. Naast een verklaring op eer die door de werknemer moet worden ingevuld ten bewijze van het essentiële karakter van zijn reis, blijven de reeds bestaande formaliteiten gelden, zijnde:

  • het attest ‘Business Travel Abroad’ (BTA) dat door de werkgever moet worden ingevuld,
  • het ‘Passenger Locator Form’ (PLF) dat door de werknemer moet worden ingevuld.

Verklaring op eer

Voor de toegestane reizen (naar het buitenland of naar België) moet de werknemer, voorafgaand aan de reis, de digitale of papieren versie van de verklaring op eer, waarvan het modelformulier is gepubliceerd op https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/, invullen, ondertekenen en bij zich dragen gedurende de integrale reis. Deze formaliteit geldt voor de periode van 27 januari 2021 tot 1 maart 2021.

Als de reis naar het buitenland frequent en repetitief is (bijvoorbeeld voor grensarbeiders), moet de verklaring op eer maar één keer worden ingevuld.

 ‘Business Travel Abroad’

Als de werknemer een professionele reis naar het buitenland van meer dan 48 uur maakt, moet de werkgever het attest ‘Business Travel Abroad (BTA) invullen vóór het vertrek van de werknemer naar het buitenland.

Hetzelfde geldt voor reizen naar België van niet-inwoners, maar enkel voor beperkte zakelijke contacten gelinkt aan een concreet project of aan een dossier, met een maximale duurtijd van 5 dagen. Deze formaliteit moet door de Belgische werkgever worden vervuld.

Het attest ‘Business Travel Abroad’ genereert een 10-cijferige code (‘attestnummer van de professionele reis’) die aan de werknemer moet worden meegedeeld.

‘Passenger Locator Form’

Wanneer de werknemer terugkeert naar België na een verblijf in het buitenland moet hij binnen 48 uur voor zijn aankomst in België het ‘Passenger Locator Form’ invullen in de volgende twee situaties:

  • als hij naar België terugkeert per vervoerder,
  • in elk geval als hij meer dan 48 uur in het buitenland is geweest.

Hetzelfde geldt voor de niet-ingezeten werknemer in de volgende twee situaties:

  • als het in België aankomt per vervoerder,
  • in elk geval als hij meer dan 48 uur in België verblijft.

Op dit formulier moet hij aangeven dat hij voor professionele redenen heeft gereisd en moet hij het ‘attestnummer van de professionele reis’ vermelden dat de werkgever hem eerder heeft meegedeeld.

Ook moet hij een zelfevaluatievragenlijst invullen over de omstandigheden van zijn reis en/of verblijf in het buitenland.

Het ‘Passenger Locator Form’ en de zelfevaluatievragenlijst zullen worden onderzocht om te bepalen of de werknemer al dan niet moet worden beschouwd als een ‘hoogrisicocontact’.

Het feit dat het gaat om een verblijf voor professionele redenen, door de werkgever geattesteerd via het ‘Business Travel Abroad’ (BTA), betekent niet automatisch dat de werknemer niet moet worden beschouwd als een hoogrisicocontact.

De beoordelingsparameters van het ‘Passenger Locator Form’ en van de zelfevaluatievragenlijst zijn gewoon minder streng voor professionele reizen.

Als uit dit onderzoek blijkt dat de werknemer als een ‘hoogrisicocontact’ moet worden beschouwd, moet hij zich houden aan een quarantaineperiode en zich desgevallend op de 1e en 7e dag na zijn terugkeer/aankomst in België laten testen.

Meer info?

Raadpleeg onze infoflashes:

Bronnen: ministerieel besluit van 26 januari 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 26 januari 2021; https://www.info-coronavirus.be;  https://bta.belgium.be/nl.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.