Proefperiode zal worden afgeschaft!

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Minister van Werk, Monica De Coninck, kondigde zopas aan dat de proefperiode zal worden afgeschaft vanaf 1 januari 2014.

Volgens de minister wordt deze beslissing gerechtvaardigd door het feit dat op dezelfde datum de nieuwe opzegtermijnen in werking treden. Die zullen korter zijn voor arbeiders en bedienden met een geringe anciënniteit die worden ontslagen.

Ter herinnering, een arbeider kan op dit moment ontslagen worden tijdens de proefperiode (die 7 tot 14 kalenderdagen kan bedragen) zonder opzegging of vergoeding. Bij een bediende in proefperiode (die 1 maand tot 1 jaar kan bedragen) kan de overeenkomst beëindigd worden met een opzegging van 7 kalenderdagen.

Op basis van het compromisvoorstel met betrekking tot het eenheidsstatuut van 5 juli jl. en ten gevolge van de afschaffing van de proefperiode zal de werkgever die een werknemer (arbeider of bediende) wenst te ontslaan die werd aangeworven en ontslagen vanaf 1 januari 2014, bijvoorbeeld een opzeggingstermijn van 2 weken moeten betekenen aan een werknemer met 10 dagen anciënniteit of een opzeggingstermijn van 7 weken als deze 10 maanden anciënniteit heeft.

De aangekondigde afschaffing van de proefperiode zal dus niet zonder gevolgen blijven voor het kostenplaatje om een pas aangeworven werknemer te ontslaan.

Bronnen: http://www.nieuwsblad.be ; http://www.standaard.be.

Auteur: Catherine Legardien

26/09/2013