Privé-pc: beperkte omschrijving van het begrip randapparatuur

Auteur: Peggy Criel
Datum:

De tussenkomst van de werkgever in de prijs die zijn werknemers betalen voor de aankoop van een nieuwe pc met of zonder randapparatuur, internetverbinding en –abonnement, wordt onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van belastingen. Gelet op de technologische vooruitgang wordt het begrip randapparatuur beperkt omschreven vanaf 1 januari 2018. De FOD Financiën heeft immers een limitatieve lijst van randapparatuur vastgelegd.

Fiscale vrijstelling ‘privé-pc’

De tussenkomst van de werkgever in de prijs die zijn werknemers betalen voor de aankoop van een nieuwe pc met of zonder randapparatuur, internetverbinding en –abonnement is vrijgesteld ten belope van maximum 860 EUR (inkomsten 2017), voor zover aan volgende voorwaarden is voldaan:

 • het belastbare brutojaarloon van de werknemer is niet hoger dan 33.820 EUR (inkomsten 2017);
 • de werkgever is op geen enkel ogenblik zelf eigenaar van bovenvermeld informaticamateriaal.

De vrijstelling wordt voor de aankoop van een pc of randapparatuur slechts één keer toegekend per periode van drie belastbare tijdperken. Voor de kosten van een internetverbinding en/of een internetabonnement is de vrijstelling daarentegen niet beperkt tot één keer per periode van drie belastbare tijdperken.

Randapparatuur: limitatieve lijst

Randapparatuur werd initieel omschreven als ‘de apparatuur die het gebruik van een pc nodig heeft om optimaal te kunnen functioneren’. Een niet-limitatieve lijst somde de apparaten op die als randapparatuur werden beschouwd: printer, klavier, muis, scherm, geluidskaart, externe harde schijf, externe graveerder, USB-stick, webcam, iPod, smartphone, beamer, digitaal fototoestel, GPS enz.

Gelet op de technologische vooruitgang kunnen inmiddels heel wat apparaten met een pc worden verbonden om ‘optimaal te kunnen functioneren’ (bv. smartwatch, smart TV, e-thermostaten, slimme rookdetectoren, thuisnetwerk enz.).

Aangezien het aanvaarden van allerlei technologische toestellen als randapparatuur niet aansluit bij de bedoeling van de wetgever, besliste de FOD Financiën randapparatuur limitatief te gaan omschrijven voor de tussenkomsten van de werkgever betaald of toegekend vanaf 1 januari 2018.

Vanaf die datum wordt randapparatuur limitatief beperkt tot:

 • een computerbeeldscherm;
 • een toetsenbord;
 • een muis, voetmuis, trackpad of trackball;
 • een printer;
 • een scanner;
 • niet autonoom functionerende luidsprekers;
 • webcam;
 • extern geheugen, inclusief apparatuur voor het lezen van of schrijven naar optische media;
 • een hoofdtelefoon;
 • specifieke apparatuur die personen met een handicap nodig hebben om vlot te kunnen werken met de pc (bv. brailleleesregel, brailleprinter, software voor vergroting, software voor spraaksynthese).

De nieuwe limitatieve lijst van randapparatuur zorgt er onder andere voor dat vanaf 1 januari 2018 digitale fototoestellen of smartphones niet langer beschouwd worden als randapparatuur in het kader van de fiscale vrijstelling ‘privé-pc’.

Bron: Circulaire 2017/C/75 betreffende de notie randapparatuur in het kader van het project ‘privé-pc’.

Auteur: Peggy Criel

07/12/2017