Primaire preventie van burn-out op het werk: dien uw subsidieaanvraag in tussen 1 juni en 31 juli

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

De subsidies zijn bestemd voor pilootprojecten die “een geïntegreerde en pluridisciplinaire aanpak vooropstellen van de psychosociale risico's op het werk en burn-out in het bijzonder”.

De voorwaarden, procedure en modaliteiten voor de toekenning van een subsidie worden beschreven op de website van de Nationale Arbeidsraad.

Een onderneming (voornamelijk uit de privésector) of een paritair comité kan de subsidieaanvraag indienen vanaf 1 juni 2019 tot 31 juli 2019 , ook op de website van de Nationale Arbeidsraad.

Bron: www.cnt-nar.be.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.