Preventie van burn-out: pilootproject van fedris uitgesteld

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

Fedris zal starten met een begeleidingstraject voor de werknemers die ten gevolge van een arbeidsgerelateerd psychosociaal risico bedreigd of getroffen zijn door een vroegtijdig stadium van burn-out in de sectoren van de financiële diensten (behalve verzekeringen en pensioenfondsen) en de ziekenhuisactiviteiten of gemedicaliseerde opvang onder privéstatuut of PPO.

Dit pilootproject moest ten laatste op 1 november 2018 van start gaan. Deze datum is evenwel uitgesteld naar 1 februari 2019.

Bronnen: Koninklijk Besluit van 25 oktober 2018 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 7 februari 2018 tot vaststelling van de voorwaarden voor een pilootproject inzake preventie van burn-out gerelateerd aan het werk, BS, 30 oktober 2018; www.fedris.be.