Preventie van burn-out: pilootproject van fedris uitgesteld

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

Fedris zal starten met een begeleidingstraject voor de werknemers die ten gevolge van een arbeidsgerelateerd psychosociaal risico bedreigd of getroffen zijn door een vroegtijdig stadium van burn-out in de sectoren van de financiële diensten (behalve verzekeringen en pensioenfondsen) en de ziekenhuisactiviteiten of gemedicaliseerde opvang onder privéstatuut of PPO.

Dit pilootproject moest ten laatste op 1 november 2018 van start gaan. Deze datum is evenwel uitgesteld naar 1 februari 2019.

Bronnen: Koninklijk Besluit van 25 oktober 2018 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 7 februari 2018 tot vaststelling van de voorwaarden voor een pilootproject inzake preventie van burn-out gerelateerd aan het werk, BS, 30 oktober 2018; www.fedris.be.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.