Premie toeristische logies BHG

Auteur: Jonas Verplanken (Legal Expert)
Datum:

Ondernemingen die een of meerdere toeristische logies uitbaten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen onder bepaalde voorwaarden een premie ontvangen van het gewest. Deze premie wordt toegekend per vestigingseenheid en moet worden aangevraagd uiterlijk op 28 juli 2021.  

Welke zijn de voorwaarden om van deze premie te kunnen genieten?

 1. U bent op 31 december 2020 ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO);
 2. U hebt minstens een actieve vestigingseenheid op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op dezelfde datum;
 3. U beschikt over een actief, niet-geschorst registratienummer voor de vestigingseenheden waarvoor de steun wordt aangevraagd ;
 4. U geniet niet van de BTW vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen;
 5. U voldoet aan uw verplichtingen inzake de bekendmaking van uw jaarrekeningen bij de Nationale Bank van België;
 6. U heeft in 2019 een omzet verwezenlijkt die hoger is dan de bedragen opgenomen in de volgende tabel, berekend in functie van het aantal actieve vestigingseenheden in het Gewest waarvan de begindatum in de KBO 1 januari 2020 voorafgaat[1]:

Aantal vestigingseenheden

Omzet 2019

1

25.000 euro

2

35.000 euro

3

45.000 euro

4

55.000 euro

5 en meer

65.000 euro

 1. U voldoet als onderneming aan minstens één van de in het besluit beschreven voorwaarden inzake financiële gezondheid;
 2. U heeft op het moment van de steunaanvraag geen sociale en fiscale schulden, tenzij deze het voorwerp uitmaken van een afbetalingsplan of van een geschil bij de bevoegde beroepsinstantie;
 3. Uw onderneming verkeerde niet in moeilijkheden op 31 december 2019;
 4. U heeft tot dusver, inclusief de premie bedoeld in dit besluit, niet meer dan 1.800.000 euro staatssteun ontvangen;
 5. U hebt een Belgische zichtrekening (op naam van de begunstigde).

Welke premie kunt u krijgen?

De premie wordt toegekend per Brusselse actieve vestigingseenheid[2] en varieert in functie van het gemiddeld aantal voltijds equivalenten (VTE) in 2019[3].

Gemiddeld aantal VTE in 2019

Bedrag van de premie per actieve vestigingseenheid

0 tot minder dan 5

12.500 euro

5 tot minder dan 10

37.500 euro

10 en meer

62.500 euro

Aanvraag

De aanvraag gebeurt via IRISBOX.

De aanvraag moet uiterlijk op 28 juli 2021 worden ingediend.

Bij deze aanvraag moeten een aantal verplichte bijlagen toegevoegd worden. Meer info kan u terugvinden op de website van de bevoegde overheid.

 

Bron:

 

[1] Deze voorwaarde is niet van toepassing op de begunstigden ingeschreven in de KBO vanaf 1 januari 2019.

[2] Maximum 5.

[3] vastgesteld op basis van de sociale balans van de begunstigde die op ten laatste op 31 december 2019 werd afgesloten en bij de Nationale Bank van België is gepubliceerd op datum van 24 juni 2021. Voor ondernemingen die hun sociale balans niet hoeven te publiceren of waarvoor de termijn voor publicatie nog niet is verstreken, wordt het gemiddelde aantal VTE in 2019 bepaald op basis van een door het sociaal secretariaat afgeleverd attest.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.