Premie contactberoepen en niet-essentiële handelszaken BHG

Auteur: Jonas Verplanken (Legal Expert)
Datum:

Vanaf 1 juli 2021 zal een nieuwe coronapremie beschikbaar zijn voor de sector van de contactberoepen en de zogenaamde ‘niet-essentiële’ handelszaken. Meer bepaald gaat het om een premie voor ondernemingen die vanaf 27 maart gedurende bijna een maand opnieuw gesloten moesten blijven of slechts beperkt open konden gaan.

Welke ondernemingen?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verleent steun aan de ondernemingen die :
1° ofwel verplicht werden op 27 maart 2021 een of meer vestigingseenheden gelegen in het Gewest te sluiten;
2° ofwel vanaf 27 maart 2021 hun activiteiten enkel hebben kunnen verderzetten via een systeem van bestellen en afhalen, van leveren, of via een systeem op afspraak.

Welke zijn de voorwaarden om van deze premie te kunnen genieten?

Komen in aanmerking voor deze premie, de ondernemingen die:

 1. ingeschreven zijn bij de KBO op 31 december 2020 en op diezelfde datum minstens één actieve vestigingseenheid op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben ;
 2. het stelsel van belastingvrijstelling voor kleine ondernemingen niet genieten ;
 3. geen[1] van de volgende steunmaatregelen hebben ontvangen:  
      - een premie voor creatieve en culturele instellingen zonder winstoogmerk;
      - een premie voor de vergoeding van creatieve en culturele instellingen zonder winstoogmerk;
 4. in 2019 een omzet hadden van meer dan € 25.000, tenzij ze pas sinds 1 januari 2019 bij de KBO zijn ingeschreven.  De omzet wordt bepaald op grond van de gegevens uit de ontvangstbewijzen van de btw-aangiften die uiterlijk van 24 juni 2021 dateren.
 5. minstens over een uiterlijk op 31 december 2020 bij de KBO ingeschreven toegelaten NACE-code beschikken om de premie te ontvangen. De NACE-codes voor de niet-essentiële activiteiten en de contactberoepen kan u hier raadplegen;
 6. voor de zogenaamde niet-essentiële activiteiten: hun activiteiten enkel hebben kunnen voortzetten via een bestel- en afhaal-, een leverings- of afsprakensysteem;
 7. voor de contactberoepen: een of meerdere vestigingseenheden in het BHG hebben moeten sluiten;
 8. voor bedrijven die vóór 1 januari 2019 bij de KBO zijn geregistreerd: een omzetverlies hebben voor de periode januari-april 2019 tegenover januari -april 2021 dat groter is dan het bedrag van de gevraagde premie.

Welke premie kunt u krijgen?

Contactberoepen

De steun bestaat uit een premie van 3.000 euro per actieve vestigingseenheid in het Gewest die actief is in een contactberoep. De premie wordt toegekend voor een maximum van vijf vestigingseenheden per begunstigde.

Niet-essentiële activiteiten

De steun bestaat uit een premie van 1.500 euro per actieve vestigingseenheid in het Gewest die actief is een zogenaamde niet-essentiële activiteit en die zijn activiteiten enkel heeft kunnen verderzetten via een systeem van bestellen en afhalen, van leveren, of via een systeem op afspraak. De premie wordt toegekend voor een maximum van vijf vestigingseenheden per begunstigde.

De premies zijn niet cumuleerbaar.

Aanvraag

De premie kan aangevraagd worden via deze link.

De aanvragen voor de premie kunnen - onder bepaalde voorwaarden - tot 28 juli worden ingediend.

 

Bron:

 

 

[1] In het besluit wordt dit beschreven als “een of meer van volgende premies niet hebben genoten”. In een letterlijke lezing heeft dit niet dezelfde betekenis. We volgen hier de interpretatie zoals gegeven door de bevoegde overheidsdienst.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.