PC 336 (voor de vrije beroepen): de onderhandelingen zijn gestart

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Eind februari bereikte de Groep van Tien een ontwerp van loonakkoord. Dit ontwerp werd niet goedgekeurd door de volledige Groep van Tien, het ABVV stemde tegen.

Daarop nam de regering de bepalingen met betrekking tot de loonnorm over. De andere punten (o.a. tijdskrediet, woon-werkverkeer, SWT, …), met uitzondering van de stijging van de minimumlonen, werden uitgevoerd via aparte CAO’s die werden ondertekend in de NAR.

Sectoronderhandelingen

De bepalingen van het IPA vormen het kader voor de onderhandelingen van de sectorale akkoorden. Om de 2 jaar sluiten de sociale partners (werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers) van elk paritair comité een sectorakkoord af. De onderhandelingen van deze akkoorden zijn volop aan de gang en sommige paritaire comités gingen zelf al over tot het sluiten van hun akkoord. Een overzicht per sector vindt u hier.

PC 336

Ook in het PC 336 voor vrije beroepen zijn de onderhandelingen voor het sectorakkoord opgestart.

Deze onderhandelingen zullen een impact hebben op het loon van uw werknemers, maar ook op andere thema’s (syndicale afvaardiging, vorming en opleiding, tijdskrediet en landingsbaan, SWT en mobiliteit).

Eisenbundel

De werknemersvertegenwoordigers hebben hun eisenbundel neergelegd en deze zal nu de basis vormen voor onderhandelingen binnen het paritair comité.

Waar kan u zich onder andere aan verwachten:

  • Verhoging van de minimumlonen en effectief betaalde lonen;
  • Invoeren van een indexmechanisme;
  • Afsluiten van een CAO functieclassificatie en invoeren van een minimumbarema;
  • Uitwerken van een procedure voor de oprichting, de bevoegdheden en het statuut van de syndicale delegatie;
  • Uitwerken van een traject met het oog op 5 opleidingsdagen/jaar;
  • Maximaal recht op tijdskrediet, landingsbanen en Vlaamse aanmoedigingspremies;
  • Maximale sectorale toetreding tot SWT;
  • Mobiliteit: CAO met betrekking tot de tussenkomst voor woon-werkverkeer en toekenning van een fietsvergoeding; …

 

Van zodra wij over meer informatie beschikken over de stand van de onderhandelingen of wanneer er een definitief akkoord beschikbaar is, zullen wij niet nalaten u hier onmiddellijk over te informeren.

 

Bron: Eisenbundel onderhandelingen 2019-2020 PC 336

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.