PC 309 – Ecocheques omzetten? Tijd voor actie!

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Als werkgever van het PC 309 (voor de beursvennootschappen) kent u aan uw werknemers jaarlijks, in de loop van de maand juni, ecocheques toe.

Beloont u uw werknemers echter liever met een ander voordeel? In het PC 309 is dit mogelijk!

Ecocheques in het PC 309

Voltijdse werknemers met een volledige referteperiode ontvangen ecocheques van 200 EUR.

Voor deeltijdse werknemers en werknemers met een onvolledige referteperiode wordt dit bedrag geproratiseerd.

De precieze manier waarop deze proratisering gebeurt, alsook meer details en een uitgebreide analyse kan u terugvinden in onze sectorale documentatie (sectordocument PC 309 – ecocheques).

Omzetting in een ander voordeel

Op ondernemingsniveau kan u kiezen voor een andere equivalente invulling van de ecocheques. Opgelet: de totale patronale kost van de omgezette voordelen mag niet hoger zijn dan 200 EUR (alle lasten voor de werkgever inbegrepen).

Welke voordelen?

De sociale partners hebben bepaald wat onder equivalente invulling wordt verstaan, nl.:

  • een verhoging van de bestaande regeling maaltijdcheques met 1 EUR/dag;
    Opmerking: Op onze webshop, LegalSmart, vindt u hiervoor een modeldocument. Legal all-in klanten kunnen contact opnemen met hun legal officer om dit modeldocument te ontvangen.
  • de invoering of verbetering van een bestaande polis collectieve hospitalisatieverzekering;
  • de invoering of verbetering van een bestaand aanvullend pensioenplan;
  • een verhoging van het brutomaandloon;
  • toekenning van een brutopremie.

Wanneer?

De omzetting moet gebeuren uiterlijk 30 april van het betrokken jaar.

Hoe?

De omzetting gebeurt via een ondernemings-cao of een individueel akkoord met de werknemers.

Bij gebrek aan een ondernemings-cao of individueel akkoord voor 30 april, blijven de sectorale bepalingen met betrekking tot de ecocheques van toepassing. Dit impliceert dat u in de loop van de maand juni toch ecocheques moet toekennen aan uw werknemers.

Voor begeleiding en advies met betrekking tot de omzetting van ecocheques kan u steeds terecht bij Legal partners (legalpartners@partena.be of via 02/549.30.20).

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2015: koopkracht, luik ecocheques – verlenging van de sectorale cao van 3 juli 2013 en geregistreerd op 5 augustus 2013 onder het nummer 116.475 (registratienummer 128.593), van kracht sinds 01.01.2015 voor onbepaalde duur.