PC 308: opgeheven?

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

In onze infoflash van 19 mei meldden we al dat het bevoegdheidsgebied van PC 308 (paritair comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie) is gewijzigd. Een volgende stap kondigt zich nu aan: de opheffing van dit PC.

In een bericht dat in maart in het Belgisch Staatsblad was verschenen, kondigde de minister van Werk aan dat hij de spaarbanken niet langer onder de bevoegdheid van PC 308 wou laten vallen. Zij zouden onder de bevoegdheid van het PC 310 (PC voor de banken) komen te staan - zie onze infoflash van 19 mei

In het Belgisch Staatsblad is nu een nieuwe bericht verschenen dat de wil van de minister van Werk uitdrukt om het PC 308 op te heffen vanaf 1 oktober 2017.

Voorlopig gaat het slechts om twee berichten. Een Koninklijk Besluit moet ze nog bevestigen alvorens de wijzigingen officieel zijn.

Bron: Bericht tot opheffing van een paritair comité, BS 18 mei 2017.

Auteur: Anne Ghysels

24/05/2017