PC 308 – Ecocheques omzetten? Tijd voor actie!

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Als werkgever van het PC 308 (voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie) moet u aan uw werknemers elk jaar (in de loop van de maand december) ecocheques toekennen.
Beloont u uw werknemers echter liever door een ander voordeel toe te kennen? In het PC 308 is dit mogelijk!

Ecocheques in het PC 308

Voltijdse werknemers met een volledige referteperiode hebben recht op ecocheques voor een bedrag van 180 EUR.

Voor deeltijdse werknemers of werknemers met een onvolledige referteperiode zal dit bedrag echter verschillend zijn. De pro rata regeling geldt ook wanneer de betrokken werknemer tijdens de referteperiode verandert van een voltijds naar een deeltijds statuut en omgekeerd. Voor meer details verwijzen wij naar ons sectordocument PC 308 – ecocheques.

Omzetting in een ander voordeel

Dit paritair comité voorziet de mogelijkheid om ecocheques om te zetten naar een gelijkwaardig voordeel.

De ondernemingen die van deze mogelijkheid gebruik wensen te maken, dienen dit te doen voor 15 december.

Welke voordelen?

Verschillende alternatieven aan de ecocheques zijn in principe mogelijk, o.a.:

  • de invoering of verbetering van een bestaande polis collectieve hospitalisatieverzekering;
  • de invoering of verbetering van een bestaand aanvullend pensioenplan op ondernemingsvlak;
  • de invoering van maaltijdcheques of de verhoging van de nominale waarde ervan, bv. met 1 EUR/maaltijdcheque.

Hoe?

De omzetting gebeurt via CAO. In deze CAO kunnen ook andere toekennings- of betalingsvoorwaarden bepaald worden.

Bij gebrek aan een CAO voor 15 december, blijft de suppletieve sectorale regeling van toepassing. Dit impliceert dat u eind 2017 dus ecocheques moet toekennen aan uw werknemers.

Indien u wenst over te gaan tot omzetting van de ecocheques, neem dan contact op met uw Payroll Consultant.

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2011:koopkracht (registratienummer 105.072), van kracht van 01.01.2011 voor onbepaalde duur.

Auteur: Leen Lafourt

26/09/2017