PC 307 – Ecocheques omzetten? Tijd voor actie!

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Als werkgever van het PC 307 (voor de makelarij en verzekeringsagentschappen) kent u aan uw werknemers jaarlijks (ten laatste in het vierde kwartaal) ecocheques toe.

Beloont u uw werknemers echter liever met een ander voordeel? In het PC 307 is dit mogelijk!

Ecocheques in het PC 307

Voltijdse werknemers met een volledige referteperiode ontvangen ecocheques van 215 EUR.

Voor deeltijdse werknemers of werknemers met een onvolledige referteperiode zal dit bedrag echter verschillend zijn.

De precieze manier waarop deze proratisering gebeurt, alsook meer details en een uitgebreide analyse kan u terugvinden in onze sectorale documentatie (sectordocument PC 307 – ecocheques).

Omzetting in een ander voordeel

Dit paritair comité voorziet in de mogelijkheid om ecocheques om te zetten naar een gelijkwaardig voordeel.

Welke voordelen?

Verschillende alternatieven voor de ecocheques zijn in principe mogelijk, o.a.:

  • de invoering of verbetering van een bestaande polis collectieve hospitalisatieverzekering;
  • de invoering of verbetering van een bestaand aanvullend pensioenplan op ondernemingsvlak;
  • de invoering van maaltijdcheques of de verhoging van de nominale waarde ervan, bv. met 1 EUR/maaltijdcheque.
    Opmerking: Op onze webshop, LegalSmart, vindt u hiervoor een modeldocument. Legal all-in klanten kunnen contact opnemen met hun legal officer om dit modeldocument te ontvangen.

Wanneer?

De omzetting moet gebeuren voor eind maart.

Hoe?

De procedure is verschillend naargelang er in uw onderneming een syndicale afvaardiging is of niet.

  • In ondernemingen zonder syndicale afvaardiging gebeurt de omzetting door middel van een schriftelijke overeenkomst met alle werknemers.
  • In ondernemingen met een syndicale afvaardiging gebeurt dit door het afsluiten van een ondernemings-cao.

Bij gebrek aan schriftelijk akkoord of omzetting voor eind maart, blijven de sectorale bepalingen met betrekking tot de ecocheques van toepassing. Dit impliceert dat u eind 2019 toch ecocheques moet toekennen aan uw werknemers.

Voor begeleiding en advies met betrekking tot de omzetting van ecocheques kan u steeds terecht bij Legal partners (legalpartners@partena.be of via 02/549.30.20).

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2016: ecocheques (registratienummer 132.737), van kracht van 01.01.2016 voor onbepaalde duur.