PC 307 – Ecocheques omzetten? Tijd voor actie!

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Als werkgever van het PC 307 (voor de makelarij en verzekeringsagentschappen) moet u aan uw werknemers jaarlijks (ten laatste in het vierde kwartaal) ecocheques toekennen.
Beloont u uw werknemers echter liever door een ander voordeel toe te kennen? In het PC 307 is dit mogelijk!

Ecocheques in het PC 307

Voor de voltijdse werknemers met een volledige referteperiode hebben de ecocheques een waarde van 215 EUR.

Voor deeltijdse werknemers of werknemers met een onvolledige referteperiode zal dit bedrag echter verschillend zijn. Voor meer details verwijzen wij naar ons sectordocument PC 307 – ecocheques.

Omzetting in een ander voordeel

Dit paritair comité voorziet de mogelijkheid om ecocheques om te zetten naar een gelijkwaardig voordeel.

De ondernemingen die van deze mogelijkheid gebruik wensen te maken, dienen dit te doen voor eind maart.

Welke voordelen?

Verschillende alternatieven aan de ecocheques zijn in principe mogelijk, o.a.:

  • de invoering of verbetering van een bestaande polis collectieve hospitalisatieverzekering;
  • de invoering of verbetering van een bestaand aanvullend pensioenplan op ondernemingsvlak;
  • de invoering van maaltijdcheques of de verhoging van de nominale waarde ervan, bv. met 1 EUR/maaltijdcheque.

Hoe?

De procedure is verschillend naargelang er in uw onderneming een syndicale afvaardiging is of niet.

  • In ondernemingen zonder syndicale afvaardiging gebeurt de omzetting door middel van een schriftelijke overeenkomst met alle werknemers.
  • In ondernemingen met een syndicale afvaardiging gebeurt dit door het afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau.

Bij gebrek aan schriftelijk akkoord of omzetting voor eind maart, blijven de sectorale bepalingen met betrekking tot de ecocheques van toepassing. Dit impliceert dat u eind 2017 dus ecocheques moet toekennen aan uw werknemers.

Indien u wenst over te gaan tot omzetting van de ecocheques, neem dan contact op met uw Payroll Consultant.

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2016: ecocheques (registratienummer 132.737), van kracht van 01.01.2016 voor onbepaalde duur.

Auteur: Leen Lafourt

17/02/2017