Pc 302 – ecocheques omzetten? Tijd voor actie!

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Als werkgever van het PC 302 (voor het hotelbedrijf) moet u aan uw werknemers jaarlijks, in december, ecocheques toekennen. Beloont u uw werknemers echter liever met een ander voordeel? In het PC 302 is dit mogelijk!

ECOCHEQUES IN HET PC 302

Voltijdse werknemers met een volledige referteperiode ontvangen ecocheques van 250 EUR.

Voor de voltijdse werknemers met een onvolledige referteperiode en de deeltijdse werknemers wordt het bedrag van de ecocheques verminderd op basis van volgende formules :

  • Onvolledige referteperiode: (250 EUR x het aantal volledige kalendermaanden in dienst)/12
  • Deeltijdse arbeiders: (250 EUR x het aantal effectief gepresteerde en gelijkgestelde dagen)/260[1]

Studenten hebben geen recht op ecocheques.

Meer details en een uitgebreide analyse staat in de sectorale informatie beschikbaar op onze website (sectordocument PC 302 – ecocheques).

OMZETTING IN EEN ANDER VOORDEEL

Dit paritair comité voorziet in de mogelijkheid om ecocheques om te zetten naar een gelijkwaardig en in hoofde van de werknemer individualiseerbaar voordeel.

Welke voordelen?

Verschillende alternatieven aan de ecocheques zijn in principe mogelijk, o.a.:

  • de invoering of verbetering van een bestaande polis collectieve hospitalisatieverzekering;
  • de invoering of verbetering van een bestaand aanvullend pensioenplan op ondernemingsvlak;
  • de invoering van maaltijdcheques of de verhoging van de nominale waarde ervan, bv. met 1 EUR/maaltijdcheque. Opmerking: Op onze webshop,LegalSmart, vindt u hiervoor een modeldocument. Legal all-in klanten kunnen contact opnemen met hun legal officer om dit modeldocument te bekomen.

Hoe?

De ondernemingen die ecocheques willen omzetten, sluiten voor december een overeenkomst af met hun werknemers. Het omgezette voordeel mag niet meer bedragen dan 250 EUR/jaar, elke bijkomende kost van welke aard dan ook inbegrepen (met uitsluiting van de administratieve kosten).

Bij gebrek aan omzetting kent u aan uw werknemers in december (elektronische) ecocheques toe.

Voor begeleiding en advies met betrekking tot de omzetting van ecocheques kan u steeds terecht bij Legal partners (legalpartners@partena.be of via 02/549.30.20).

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2018 gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in verlenging van het protocolakkoord 2009-2010 betreffende de koopkracht van de werknemers (registratienummer 146.640), van kracht van 01.01.2018 voor onbepaalde duur.

 

[1] Opgelet: Dit bedrag wordt gedeeld door 312 wanneer het voltijds arbeidsregime gespreid is over 6 dagen/week.