PC 226 – Ecocheques omzetten? Tijd voor actie!

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Als werkgever van het PC 226 (PC voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek) moet u aan uw werknemers jaarlijks, in het begin van de maand december, ecocheques toekennen.
Beloont u uw werknemers echter liever door een ander voordeel toe te kennen? In het PC 226 is dit mogelijk!

Ecocheques in het PC 226

De werknemers met een volledige referteperiode hebben recht op ecocheques ter waarde van 250 EUR.

Voor werknemers met een onvolledige referteperiode zal dit bedrag echter verschillend zijn. Voor meer details verwijzen wij naar ons sectordocument PC 226 – ecocheques.

Omzetting in een ander voordeel

Dit paritair comité voorziet dat de ecocheques op ondernemingsvlak kunnen worden omgezet, voor zover de totale kost (m.i.v. eventuele lasten eigen aan het gekozen voordeel) niet hoger is dan 250 EUR per werknemer en per kalenderjaar.

De ondernemingen die van deze mogelijkheid gebruik wensen te maken, dienen hun ondernemingsakkoord te registreren voor 31 oktober van het voorafgaande kalenderjaar.

Hoe?

In ondernemingen met een geëigend overlegorgaan gebeurt de omzetting door middel van een schriftelijk ondernemingsakkoord en voor zover de volgende modaliteiten worden nageleefd:

  • ondernemingsakkoorden van onbepaalde duur lopen verder;
  • ondernemingsakkoorden van bepaalde duur kunnen opnieuw verlengd worden met registratie bij de voorzitter van het PC;
  • nieuwe akkoorden met registratie bij de voorzitter van het PC.

Wanneer er in uw ondernemingen geen geëigend overlegorgaan aanwezig is, worden de akkoorden ter goedkeuring voorgelegd aan de Werkgroep algemene zaken van het PC.

De akkoorden moeten vervolgens worden geregistreerd bij de voorzitter van het PC voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek (FOD WASO, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel).

Welke voordelen?

Verschillende alternatieven aan de ecocheques zijn in principe mogelijk, o.a.:

  • de invoering of verbetering van een bestaande polis collectieve hospitalisatieverzekering;
  • de invoering of verbetering van een bestaand aanvullend pensioenplan op ondernemingsvlak;
  • de invoering van maaltijdcheques of de verhoging van de nominale waarde ervan, bv. met 1 EUR/maaltijdcheque.

Indien u wenst over te gaan tot omzetting van de ecocheques, neem dan contact op met uw Payroll Consultant.

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017 betreffende de bezoldigingsvoorwaarden (registratienummer 139.311), van kracht van 01.01.2017 voor onbepaalde duur.

Auteur: Leen Lafourt

25/09/2017

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.