PC 226 – Ecocheques omzetten? Tijd voor actie!

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Als werkgever van het PC 226 (bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek) moet u aan uw werknemers jaarlijks, in het begin van de maand december, ecocheques toekennen. Beloont u uw werknemers echter liever met een ander voordeel? In het PC 226 is dit mogelijk!

Ecocheques in het PC 226

De werknemers met een volledige referteperiode hebben recht op ecocheques van 250 EUR.

Voor werknemers met een onvolledige referteperiode zal dit bedrag echter verschillend zijn.

Meer details en een uitgebreide analyse staat in de sectorale informatie beschikbaar op onze website (sectordocument PC 226 – ecocheques).

Omzetting in een ander voordeel

Dit paritair comité voorziet dat de ecocheques op ondernemingsvlak kunnen worden omgezet, voor zover de totale kost (m.i.v. eventuele lasten eigen aan het gekozen voordeel) niet hoger is dan 250 EUR per werknemer en per kalenderjaar.

Welke voordelen?

Verschillende alternatieven aan de ecocheques zijn in principe mogelijk, o.a.:

  • de invoering of verbetering van een bestaande polis collectieve hospitalisatieverzekering;
  • de invoering of verbetering van een bestaand aanvullend pensioenplan op ondernemingsvlak;
  • de invoering van maaltijdcheques of de verhoging van de nominale waarde ervan, bv. met 1 EUR/maaltijdcheque. Opmerking: In onze webshop, LegalSmart, vindt u hiervoor een modeldocument. Legal all-in klanten kunnen contact opnemen met hun legal officer om dit modeldocument te bekomen.

Hoe?

In ondernemingen met een geëigend overlegorgaan gebeurt de omzetting door middel van een schriftelijk ondernemingsakkoord en voor zover de volgende modaliteiten worden nageleefd:

  • ondernemingsakkoorden van onbepaalde duur lopen verder;
  • ondernemingsakkoorden van bepaalde duur kunnen opnieuw verlengd worden met registratie bij de voorzitter van het PC;
  • nieuwe akkoorden met registratie bij de voorzitter van het PC.

Wanneer er in uw ondernemingen geen geëigend overlegorgaan aanwezig is, worden de akkoorden ter goedkeuring voorgelegd aan de Werkgroep algemene zaken van het PC.

De akkoorden moeten vervolgens, voor 31 oktober van het voorgaande jaar, worden geregistreerd bij de voorzitter van het PC voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek (FOD WASO, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel).

Voor begeleiding en advies met betrekking tot de omzetting van de ecocheques, kan u steeds terecht bij Legal Partners (legalpartners@partena.be of via 02/549.30.20).

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017 betreffende de bezoldigingsvoorwaarden (registratienummer 139.311), van kracht van 01.01.2017 voor onbepaalde duur.

Auteur: Leen Lafourt

10/09/2018