PC 200: er is een ontwerp van sectorakkoord!

Auteur: Leen Lafourt (Legal Expert)
Datum:

In het Aanvullend Paritair Comité voor bedienden (PC 200), het grootste en belangrijkste PC voor bedienden, werd zonet een ontwerpakkoord bereikt. Op basis van dit akkoord houdt u best rekening met een loonsverhoging van 0,4 % en bestaat de mogelijkheid tot toekenning van een coronapremie.

Hieronder vindt u een overzicht van de onderwerpen die wij reeds konden capteren.

Bepalingen met een impact op het loon

  • Loonsverhoging van 0,4 %;
  • Toekenning van een coronapremie onder de vorm van consumptiecheques, enkel in ondernemingen die ondanks de coronapandemie hun omzet konden verhogen.
  • Verbetering van de fietsvergoeding en verhoging van het maximale plafond voor de verplichte werkgeverstussenkomst bij gebruik van een privé-voertuig.

Eindeloopbaan

Verlenging van het recht op tijdskrediet en SWT.

Opleiding

Verlenging van de opleidingsbepalingen opgenomen in het vorig akkoord.

Telewerk en deconnectie

De sectorale sociale partners verbinden zich ertoe om een kaderakkoord telewerk, met respect voor het recht op deconnectie, uit te werken.

Meer informatie

Van zodra wij over meer informatie beschikken, zullen we niet nalaten u uitgebreider te informeren.

 

Bron: Ontwerp van sectorakkoord 2021-2022 – Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden PC 200

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.