PC 200 – Ecocheques omzetten? Tijd voor actie!

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Als werkgever van het PC 200 (aanvullend paritair comité voor de bedienden) moet u aan uw werknemers jaarlijks (in de loop van de maand juni) ecocheques toekennen.
Beloont u uw werknemers echter liever door een ander voordeel toe te kennen? In het PC 200 is dit mogelijk!

Ecocheques in het PC 200

Voltijdse werknemers met een volledige referteperiode hebben recht op ecocheques ter waarde van 250 EUR.

Voor de deeltijdse bedienden worden de ecocheques betaald volgens onderstaande schijven:

Wekelijkse arbeidsduur

Vanaf 4/5 van een voltijdse betrekking

250 EUR

Vanaf 3/5 van een voltijdse betrekking

200 EUR

Vanaf ½ van een voltijdse betrekking

150 EUR

Minder dan ½ van een voltijdse betrekking

100 EUR

De bedienden met een onvolledige referteperiode of die gedurende de referteperiode zijn overgegaan van een voltijds naar een deeltijds statuut (of omgekeerd) ontvangen een pro rata van bovenvermelde bedragen. Voor meer details verwijzen wij naar ons sectordocument PC 200 – ecocheques.

Omzetting in een ander voordeel

Dit paritair comité voorziet de mogelijkheid om ecocheques om te zetten naar een gelijkwaardig voordeel.

De ondernemingen die van deze mogelijkheid gebruik wensen te maken, kunnen dit doen tot uiterlijk 31 oktober van het jaar waarin ecocheques werden uitbetaald. De nieuwe regeling zal dan van start gaan vanaf het daaropvolgende jaar. Opmerking: Nieuwe ondernemingen doen de omzetting ten laatste op 31 mei van het jaar van de eerste uitbetaling.

Welke voordelen?

Verschillende alternatieven aan de ecocheques zijn in principe mogelijk, o.a.:

  • de invoering of verbetering van een bestaande polis collectieve hospitalisatieverzekering;
  • de invoering of verbetering van een bestaand aanvullend pensioenplan op ondernemingsvlak;
  • de invoering van maaltijdcheques of de verhoging van de nominale waarde ervan, bv. met 1 EUR/maaltijdcheque.

Hoe?

De procedure is verschillend naargelang er in uw onderneming een syndicale afvaardiging is of niet.

  • In ondernemingen met een syndicale afvaardiging gebeurt dit door het afsluiten van een schriftelijk akkoord.
  • In ondernemingen zonder syndicale afvaardiging gebeurt de omzetting via voorafgaandelijke informatie aan de bedienden.

Bij gebrek hieraan voor 31 oktober, blijven de sectorale bepalingen met betrekking tot de ecocheques van toepassing. Dit impliceert dat u in juni 2018 dus ecocheques moet toekennen aan uw werknemers.

Indien u wenst over te gaan tot omzetting van de ecocheques, neem dan contact op met uw Payroll Consultant.

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2016 gesloten in het paritair comité voor de bedienden betreffende de ecocheques (registratienummer 134.425), van kracht van 01.07.2016 voor onbepaalde duur.

Auteur: Leen Lafourt

26/09/2017