PC 200 (Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden): de onderhandelingen zijn gestart

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Eind februari bereikte de Groep van Tien een ontwerp van loonakkoord. Dit ontwerp werd niet goedgekeurd door de volledige Groep van Tien, het ABVV stemde tegen.

Daarop nam de regering de bepalingen met betrekking tot de loonnorm over. De andere punten (o.a. tijdskrediet, woon-werkverkeer, SWT, …), met uitzondering van de stijging van de minimumlonen, werden uitgevoerd via aparte CAO’s die werden ondertekend in de NAR.

Sectoronderhandelingen

De bepalingen van het IPA vormen het kader voor de onderhandelingen van de sectorale akkoorden. Om de 2 jaar sluiten de sociale partners (werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers) van elk paritair comité een sectorakkoord af. De onderhandelingen van deze akkoorden zijn volop aan de gang en sommige paritaire comités gingen zelf al over tot het sluiten van hun akkoord. Een overzicht per sector vindt u hier.

PC 200

Ook in het PC 200, het aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, zijn de onderhandelingen voor het sectorakkoord opgestart.

Deze onderhandelingen zullen een impact hebben op het loon van uw werknemers, maar ook op andere thema’s (opleidingsverplichting, extralegaal verlof, aanvullend pensioen, terugbetaling woon- werkverkeer, telewerk, SWT en landingsbanen).

De werknemersvertegenwoordigers hebben hun eisenbundel neergelegd en deze zal nu de basis vormen voor de onderhandelingen binnen het paritair comité.

Van zodra wij over meer informatie beschikken over de stand van de onderhandelingen of wanneer er een definitief akkoord beschikbaar is, zullen wij niet nalaten u hier onmiddellijk over te informeren.

 

Bron: PC 200 – gemeenschappelijke eisenbundel 2019-2020