PC 145 – Ecocheques omzetten? Tijd voor actie!

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Als werkgever van het PC 145 voor het tuinbouwbedrijf (m.u.v. de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het inplanten en onderhouden van parken en tuinen), kent u aan uw werknemers jaarlijks in december (samen met de eindejaarspremie) ecocheques toe.
Beloont u uw werknemers echter liever met een ander voordeel? In het PC 145 is dit mogelijk!

Ecocheques in het PC 145

De voltijdse werknemers met een volledige referteperiode ontvangen ecocheques van 250 EUR. De gelegenheidswerknemers (art. 8bis van het KB van 28.11.1969) hebben geen recht op ecocheques.

Dit bedrag wordt geproratiseerd voor de deeltijdse werknemers of werknemers met een onvolledige referteperiode (voor zover zij tenminste 30 gepresteerde of gelijkgestelde dagen kunnen aantonen tijdens de referteperiode).

De berekening, bestelling en coördinatie van de ecocheques gebeurt door het sociaal fonds.

Meer details en een uitgebreide analyse staat in de sectorale informatie beschikbaar op onze website (sectordocument PC 145 – ecocheques).

Omzetting in een ander voordeel

Dit paritair comité voorziet de mogelijkheid om ecocheques om te zetten in een ander voordeel, waarvan de kost de tegenwaarde is van 250 EUR.

Welke voordelen?

Verschillende alternatieven aan de ecocheques zijn in principe mogelijk, o.a.:

  • de invoering of verbetering van een bestaande polis collectieve hospitalisatieverzekering;
  • de invoering of verbetering van een bestaand aanvullend pensioenplan op ondernemingsvlak;
  • de invoering van maaltijdcheques of de verhoging van de nominale waarde ervan, bv. met 1 EUR/maaltijdcheque. Opmerking: Op onze webshop, LegalSmart, vindt u hiervoor een modeldocument. Legal all-in klanten kunnen contact opnemen met hun legal officer om dit modeldocument te bekomen.

Hoe?

De omzetting gebeurt door een collectieve arbeidsovereenkomst af te sluiten. De onderhandelingen kunnen enkel betrekking hebben op de omzetting van de ecocheques.

Vervolgens informeert u het sociaal fonds van uw beslissing tot omzetting voor 15 oktober.

Wanneer u geen ondernemings-cao heeft afgesloten en neergelegd voor 15 oktober, blijven de sectorale bepalingen met betrekking tot de ecocheques van toepassing. Dit impliceert dat u in december 2018 toch ecocheques moet toekennen aan uw werknemers.

Voor begeleiding en advies met betrekking tot de omzetting van ecocheques kan u steeds terecht bij Legal partners (legalpartners@partena.be of via 02/549.30.20).

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017: ecocheques (registratienummer 140.733), van kracht van 01.07.2017 voor onbepaalde duur.

Auteur: Leen Lafourt

04/09/2018