PC 144 – Ecocheques omzetten? Tijd voor actie!

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Als werkgever van het PC 144 (landbouw) moet u aan uw werknemers ieder jaar in december (samen met de eindejaarspremie) ecocheques toekennen.

Beloont u uw werknemers echter liever met een ander voordeel? In het PC 144 is dit mogelijk!

Ecocheques in het PC 144

De voltijdse werknemers met een volledige referteperiode ontvangen ecocheques ter waarde van 250 EUR. De gelegenheidswerknemers (art. 8bis van het KB van 28.11.1969) hebben geen recht op ecocheques.

Voor deeltijdse werknemers of werknemers met een onvolledige referteperiode zal dit bedrag geproratiseerd worden .

De berekening, bestelling en coördinatie van de ecocheques gebeurt door het sociaal fonds.

Voor meer details verwijzen wij naar ons sectordocument PC 144 – ecocheques.

Omzetting in een ander voordeel

De sociale partners van dit paritair comité hebben bepaald dat de ecocheques omgezet kunnen worden in een ander voordeel door middel van een collectieve arbeidsovereenkomst.

De ondernemingen die van deze mogelijkheid gebruik wensen te maken, dienen het sociaal fonds hiervan in kennis te stellen voor 15 oktober.

Welke voordelen?

Verschillende alternatieven aan de ecocheques zijn in principe mogelijk, o.a.:

  • de invoering of verbetering van een bestaande polis collectieve hospitalisatieverzekering;
  • de invoering of verbetering van een bestaand aanvullend pensioenplan op ondernemingsvlak;
  • de invoering van maaltijdcheques of de verhoging van de nominale waarde ervan, bv. met 1 EUR/maaltijdcheque.

Opgelet!

Bedrijfsonderhandelingen kunnen enkel betrekking hebben op de omzetting van ecocheques.

De kost is de tegenwaarde van 250 EUR.

Wanneer u geen ondernemings-cao heeft afgesloten en neergelegd bij het sociaal fonds voor 15 oktober, blijven de sectorale bepalingen met betrekking tot de ecocheques van toepassing. Dit impliceert dat u eind 2017 toch ecocheques moet toekennen aan uw werknemers.

Indien u wenst over te gaan tot omzetting van de ecocheques, kan u steeds contact opnemen met uw Payroll Consultant.

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2016: ecocheques (registratienummer 132.766), van kracht van 01.07.2016 voor onbepaalde duur.

Auteur: Leen Lafourt

04/08/2017