PC 128: de paritaire subcomités verdwijnen

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Het paritaire subcomité voor het huiden- en leerbedrijf en vervangingsproducten bestaat uit 4 paritaire subcomités (PSC): 128.1: PsC voor de leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen; 128.2: PsC voor de schoenenindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers; 128.3: PsC voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid en 128.5: PsC voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder.
Deze 4 PsC zijn nu afgeschaft.

Indien u behoort tot één van deze PsC, valt u voortaan onder het PC 128 (zonder vermelding van een paritair subcomité). Uw Payroll Consultant volgt deze wijziging voor u op.

De afschaffing van deze 4 PsC geldt vanaf 20 april 2018 maar de RSZ aanvaardt deze afschaffing met terugwerkende kracht voor het volledige 1e kwartaal 2018.

Bron: koninklijk besluit van 18 maart 2018 tot opheffing van het koninklijk besluit van 11 juli 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten en tot vaststelling van het aantal leden ervan, B.S. 10.04.2018.

Auteur: Anne Ghysels

30/04/2018