Pc 124 – ecocheques omzetten? Tijd voor actie!

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Als werkgever van het PC 124 (voor het bouwbedrijf) kent u aan uw werknemers jaarlijks, in de loop van de maand mei, ecocheques toe. Beloont u uw werknemers echter liever met een ander voordeel? In het PC 124 is dit mogelijk!

ECOCHEQUES IN HET PC 124

Voltijdse werknemers met een volledige referteperiode ontvangen ecocheques van 100 EUR.

Voor de deeltijdse arbeiders en de arbeiders die niet gedurende de volledige referteperiode in dienst zijn, wordt dit bedrag geproratiseerd.

De precieze manier waarop deze proratisering dient te gebeuren, alsook meer details en een uitgebreide analyse kan u terugvinden in onze sectorale informatie (sectordocument PC 124 – ecocheques).

OMZETTING IN EEN ANDER VOORDEEL

Dit paritair comité voorziet in de mogelijkheid om ecocheques op ondernemingsvlak om te zetten in een gelijkwaardig voordeel met een gelijke patronale kost.

Welke voordelen?

Verschillende alternatieven aan de ecocheques zijn in principe mogelijk, o.a.:

  • de invoering of verbetering van een bestaande polis collectieve hospitalisatieverzekering;
  • de invoering of verbetering van een bestaand aanvullend pensioenplan op ondernemingsvlak;
  • de invoering van maaltijdcheques of de verhoging van de nominale waarde ervan, bv. met 1 EUR/maaltijdcheque. Opmerking: Op onze webshop,LegalSmart, vindt u hiervoor een modeldocument. Legal all-in klanten kunnen contact opnemen met hun legal officer om dit modeldocument te bekomen.

Wanneer?

De omzetting moet gebeuren voor eind januari van het jaar waarin het voordeel wordt toegekend.

Hoe?

De procedure is verschillend naargelang er in de onderneming al dan niet een syndicale afvaardiging aanwezig is.

  • In ondernemingen met een syndicale afvaardiging gebeurt de omzetting door middel van een schriftelijk akkoord van deze afvaardiging.
  • In ondernemingen zonder syndicale afvaardiging moet de omzetting gemeld worden aan de voorzitter van het PC.

Bij gebrek aan omzetting kent u aan uw werknemers in de loop van de maand mei (elektronische) ecocheques toe.

Voor begeleiding en advies met betrekking tot de omzetting van ecocheques kan u steeds terecht bij Legal partners (legalpartners@partena.be of via 02/549.30.20).

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2015 betreffende de toekenning van ecocheques (reg. nr. 132.263), van kracht van 01.01.2016 voor onbepaalde tijd.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.